Uitspraak: SNS heeft fouten gemaakt: Top integer gehandeld

In 2013 had SNS Reaal niet genationaliseerd hoeven te worden als de overname van vastgoeddivisie Property Finance niet had plaatsgevonden. Bij de Ondernemingskamer (OK) is een verslag neergelegd waaruit blijkt dat er gebreken zijn in de interne controle, het beheersingsniveau en de bereidheid om kredieten te verstreken aan financieel zwakke partijen. Ook blijkt uit de jaarstukken dat beleggers niet altijd juist zijn geïnformeerd.

De OK stelt dat de top wel integer heeft gehandeld en naar beste weten en kunnen heeft geprobeerd om de problematiek op te lossen. Dit zou ook blijken uit het onderzoeksrapport van het mogelijk wanbeleid bij SNS Reaal.

In 2018 heeft de OK een onderzoek opgesteld nadat onder andere de Vereniging van Effectenbezitters (VEB) had verzocht om onderzoek te doen naar het wanbeleid binnen SNS. Er werden drie onderzoekers aangesteld om onderzoek te doen naar de bestuurders en commissarissen. De problemen voor en na de overname werden tijdig erkend en werden getracht te worden aangepakt en opgelost.

Uit het onderzoeksrapport blijkt dat SNS, door de overname van Property Finance “een behoorlijk te grote broek had aangemeten”. De SNS was een te kleine organisatie om de risico’s van een internationaal opererende vastgoedbank te dragen. SNS had geen enkele ervaring met het vakgebied van Property Finance.

De top van SNS was zich bewust van de risico’s die aan de overname zaten. Niet werd ingezien dat het fout kon gaan, omdat zij de groeiambities had om na de beursgang te gaan en een kredietcrisis niet werd voorzien. Problemen die mogelijk zouden ontstaan, zouden gaandeweg opgelost kunnen worden. Er werd kennelijk vertrouwd om de successen in het verleden en op de relatie.

Er ontstond een probleem toen de mondiale economie ineenstortte wegens de Amerikaanse rommelhypotheken en de strengere bankregels. Als Property Finance indertijd niet gekocht zou zijn, dan zou er waarschijnlijk geen nationalisatie hebben plaatsgevonden. Dan zou SNS mogelijk wel in de problemen zijn gekomen door de kredietcrisis, maar dat zou minder groot zijn.

Het is aan de rechter om te beslissen of de SNS dingen anders had kunnen en moeten doen. Verwijten zouden gevonden kunnen worden bij de gebreken in de interne controle en de welwillendheid om kredieten aan zwakkere te leveren. Berichtgeving in de jaarstukken zijn niet juist weergeven en informatie is achtergehouden.

Klik hier voor de volledige uitspraak.

Financieel Recht Advocaten

Wilt u advies over of begeleiding bij conflicten over de zorgplicht van banken met betrekking tot een hypotheek of ander financieel product? Neem dan nu contact met ons op.

Fabienne de Jong

Wij staan voor u klaar

  • Tegen financiële dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant
Neem contact op

Wij helpen u graag

  • Tegen financiële dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant