Uitspraak: Voorafgaand aan het sluiten van een overeenkomst heeft de bank haar zorgplicht al geschonden

Naar het oordeel van het hof heeft de bank voorafgaand aan het sluiten van de overeenkomst haar bijzondere zorgplicht geschonden. X heeft schadeberekeningen opgesteld, maar deze zijn aldus het hof gebaseerd op onjuiste uitgangspunten. Ook zijn de achterliggende berekeningen onvoldoende inzichtelijk gemaakt. De rendementsberekeningen kunnen geen basis zijn voor de schadeberekening.

Er bestaat geen relevant verschil tussen de begrippen ’vastrentende waarden’ en ‘risicomijdende beleggingen’. Ook bestaat er geen relevant verschil tussen de begrippen ‘(beleggingen in) zakelijke waarden’ en ‘risicodragende beleggingen’.

Het hof gaat uit van een verdeling van 90% risicomijdend/vastrentend en 10% risicodragend/zakelijke waarden voor de modelportefeuille. Drie fondsen passen in het risicomijdende deel. De bank moet daarom de schade vergoeden. Het gaat om een bedrag van bijna 400.000 euro.

Klik hier voor de volledige uitspraak.

Financieel Recht Advocaten

Wilt u advies over of begeleiding bij conflicten over de zorgplicht van banken met betrekking tot een hypotheek of ander financieel product? Neem dan nu contact met ons op.

Lenie Spoor

Wij staan voor u klaar

  • Tegen financiële dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant
Neem contact op
Fabienne de Jong

Wij helpen u graag

  • Tegen financiële dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant