Uitspraak: Zakelijke bankrekeningen voor aandeelhouders coffeeshop

Twee aandeelhouders van een coffeeshop hebben op enig moment bij de Rabobank een aanvraag gedaan voor een zakelijke bankrekening. De coffeeshop had op dat moment al een zakelijke bankrekening bij de Rabobank.

De bank heeft de aanvraag voor een bankrekening afgewezen. Zij stelt dat binnen het acceptatiebeleid geen nieuwe zakelijke relaties worden aangegaan voor ondernemingen die actief zijn in de coffeeshopsector. De bank is erop gewezen dat het niet is toegestaan om bedrijfstakken categoriaal uit te sluiten. De bank heeft zich op allerlei onduidelijke redenen beroepen om geen bankrekening te openen.

Bij de rechter wordt gevorderd dat de bank alsnog binnen vijf dagen na betekenis van het vonnis een zakelijke bankrekening moet openen voor de aandeelhouders van de coffeeshop.

Oordeel

Onder omstandigheden kan de bank worden gedwongen om een rekening te openen. De bank kan dus niet te allen tijde een beroep doen op de contractsvrijheid die haar toekomt. Banken hebben immers een bijzondere zorgplicht. Voor ondernemingen is het van belang om een bankrekening te hebben, omdat het anders onmogelijk is om aan het betalingsverkeer deel te nemen. Er is in dit geval geen sprake van integriteitsrisico’s. Zonder een zakelijke bankrekening kunnen zij hun (financiële) verplichtingen niet nakomen. Bijvoorbeeld verplichtingen jegens de fiscus en het ontvangen van dividenduitkeringen. Dat andere banken een zakelijke bankrekening hebben geweigerd, geeft Rabobank nog niet het recht dit ook te doen. De bank moet een zakelijke rekening openen voor de aandeelhouders.

Klik hier voor de volledige uitspraak.

Financieel Recht

Wilt u advies over of begeleiding bij conflicten over de zorgplicht van banken met betrekking tot een hypotheek of ander financieel product? Neem dan nu contact met ons op.

Rob Silvertand

Wij staan voor u klaar

  • Tegen financiële dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant
Neem contact op

Wij helpen u graag

  • Tegen financiële dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant