Uitspraak: Bank weigert tot uitbetaling bankgarantie over te gaan

Aannemer heeft in opdracht van Stichting CoVoa een school gebouwd. Aannemer heeft voor de gevelconstructie de onderaannemer Alkondor ingeschakeld. Nadat Alkondor zijn werkzaamheden heeft verricht aan de gevel ontstaat er een lekkage. Alkondor stelt zich op het standpunt dat de lekkage is ontstaat door een ontwerpfout van de architect. Alkondor vraagt betaling van de laatste termijn ad € 119.000,- De aannemer betaalt de slottermijn onder de voorwaarde dat Alkondor een bankgarantie zou stellen ter hoogte van €115.000,- ter zekerheid van nakoming van haar verplichtingen. De Rabobank verstrekt deze bankgarantie. Na oplevering van de bouw laat de aannemer een deskundige een onderzoek doen naar de oorzaken van de lekkage. Hieruit blijkt dat er wel degelijk sprake is van uitvoeringsfouten van Alkondor. Alkondor is echter inmiddels geliquideerd.

De aannemer vordert bij de Rabobank uitkering van de bankgarantie. De Rabobank weigert hiertoe over te gaan. Aannemer start een kort geding tegen Rabobank en vordert uitbetaling van de bankgarantie. De Rabobank verweert zich echter door te stellen dat het werk dat voortvloeit uit de aannemingsovereenkomsten al in 2006 is opgeleverd en de laatste termijnfactuur van Alkondor door aannemer is voldaan. In de tweede plaats weigert de Rabobank betaling omdat er volgens de Rabobank slechts een frauduleuze claim bestaat. De Rabobank betoogt dat de bankgarantie is gesteld voor het geval aannemer alsnog aansprakelijk is jegens CoVao voor schade aan de reeds geleverde kozijnen en vliesgevels. Daarvan is nog geen sprake.

Het beginsel van strikte conformiteit

De rechtbank oordeelt dat partijen belang hebben bij hantering van het beginsel van strikte conformiteit. Dit betekent dat de bank op het eerste schriftelijk verzoek van de crediteur het gegarandeerde bedrag uit zal betalen, mits aan de formele voorwaarden voor het inroepen van de garantie is voldaan. Een uitzondering op het beginsel is echter niet uitgesloten en kan zich op grond van de beperkende werking van redelijkheid en billijkheid onder meer voordoen in het geval sprake is van bedrog of willekeur aan de zijde van de opdrachtgever.

Rabobank dient bankgarantie uit te keren

De rechtbank oordeelt dat de Rabobank het geclaimde bedrag aan de aannemer uit dient te betalen. Het belangrijkste argument daarvoor is dat de Rabobank niet betrokken is bij de onderliggende verhouding tussen aannemer en Alkondor en in beginsel verplicht noch bevoegd is om onderzoek te doen naar de materiële gegrondheid van de claim. Het voeren van die discussie is voorbehouden aan aannemer en Alkondor als contractspartijen van de aannemingsovereenkomst. De rechter veroordeelt de Rabobank om aan de Aannemer een bedrag te betalen van € 115.000 en veroordeelt de Rabobank in de kosten van het geding.

Financieel Recht Advocaten

Heeft u een vergelijkbare casus of vragen over deze casus. Ons kantoor heeft ruime ervaring met het procederen tegen banken. Neem vrijblijvend contact met ons op.

Klik hier voor de gehele uitspraak.

Zie ook vergelijkbare uitspraken:

 

Wesley van Elven

Wij staan voor u klaar

  • Tegen financiële dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant
Neem contact op

Wij helpen u graag

  • Tegen financiële dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant