Uitspraak: Beleggingsadviseur moet schadevergoeding van ruim €37.000 betalen na schenden zorgplicht

Een man is beleggingsadviseur (hierna: “Beleggingsadviseur”) en heeft een eenmanszaak. Hij adviseerde hierbij klanten over hypotheken, financieringen, belastingen en levens- en schadeverzekeringen. De eenmanszaak is inmiddels omgezet in een besloten vennootschap. Een particulier was sinds november 1999 klant bij de Beleggingsadviseur.

Per brief heeft de particulier Beleggingsadviseur geschreven naar aanleiding van een aantal verzekeringen. De jaarpremie van deze verzekeringen bedroeg € 5.469,08. De rest van het kapitaal van particulier is ondergebracht in een aantal aandelenfondsen. De premie van de verzekeringen zouden uit de opbrengst hiervan betaald worden. Echter, de afgelopen jaren waren er dusdanige ontwikkelingen op de kapitaalmarkt dat de particulier de premie steeds uit eigen middelen heeft moeten betalen. Daarom heeft particulier in februari 2003 gezegd dat het niet langer mogelijk is om de premie maandelijks te betalen. In deze brief heeft de particulier daarom gevraagd of de Beleggingsadviseur een gefundeerd plan op wil stellen om deze problematiek op te lossen.

Garanties lijken op drijfzand te staan

De Beleggingsadviseur heeft daarop een voorstel gedaan met 2 opties: 1) participatiesparen van SNS tegen 6,35 % rente; en 2) Q Investments Garantie Certificaten tegen 7% rente. De particulier heeft gekozen voor de Q Investments Garantie Certificaten. De vermogensbeheerder van dit product is Credit Suisse en de prospectus is geschreven in het Engels. Nadat hij het aanvraagformulier heeft ingevuld en toegezonden. Na enige kritische e-mails over dit product verschijnt er in februari een kritisch artikel in het blad Fiscalert. Hierin concludeerde de schrijver “Wij zetten grote vraagtekens bij deze aanbieding, omdat de zogenaamde garanties op drijfzand lijken te staan. Een garantie is immers net zo sterk als de fundamenten van degene die hem aanbiedt. In dit geval is dat toch echt Q Investments, en niet Credit Suisse.”

De particulier heeft vervolgens in maart 2004 een inleg van € 40.000 rechtstreeks aan Q Investments overgemaakt waarnaar Q Investments deze inleg heeft bevestigd. Op 25 juli 2006 is Q Investments vervolgens failliet verklaard.

Particulier vordert € 40.000 van Beleggingsadviseur in bodemprocedure

Vervolgens heeft de particulier een procedure gestart bij de rechtbank. Hierbij vordert hij € 40.000,= in hoofdsom wegens toerekenbare tekortkoming dan wel onrechtmatig handelen. De rechtbank heeft geoordeeld dat de Beleggingsadviseur geen verwijt valt te maken nu hij bij de totstandkoming van de beleggingsovereenkomst geen negatieve informatie over Q Investments beschikbaar was. De Beleggingsadviseur is daarbij wel tekort geschoten in zijn zorgplicht als beleggingsadviseur. Hij diende de particulier begin 2004 te informeren over de negatieve bevindingen die in Fiscalert werden gepubliceerd. De Beleggingsadviseur is daarom aansprakelijk voor de schade die de particulier dientengevolge heeft geleden. Echter, de particulier heeft niet voldoende gesteld waarom hij niet tot overboeking van zijn inleg zou zijn overgegaan als hij dit kritische artikel voor maart 2004 zou hebben gelezen. De rechtbank wijst de vordering daarom ook af.

Vervolgens heeft de particulier hoger beroep ingesteld. Het gaat hierbij voornamelijk om de vraag of de Beleggingsadviseur toerekenbaar tekort is geschoten in de nakoming van de overeenkomst door de op hem rustende zorgplicht te schenden en of hij hierdoor schade heeft geleden.

Hof: Beleggingsadviseur heeft zorgplicht geschonden

Het hof oordeelt dat de Beleggingsadviseur onjuiste informatie aan de particulier heeft verstrekt. Er blijkt nergens dat Credit Suisse garant zou staan voor dit product. Volgens het hof is de Beleggingsadviseur toerekenbaar tekort geschoten in de nakoming van zijn verplichtingen. Q investments is failliet verklaard waardoor de particulier geen rente meer ontvangt en zijn inleg ad € 40.000,= heeft verloren. Daarnaast is het hof, net als de rechtbank, van oordeel dat de Beleggingsadviseur tekort is geschoten in zijn zorgplicht.

Nu de particulier € 2.160,= aan rente heeft ontvangen van Q Investments bedraagt de schadevordering nog € 37.840,= als hoofdsom. Het hof vernietigt het vonnis van de rechtbank Zwolle-Lelystad en veroordeelt de Beleggingsadviseur tot het betalen van een schadevergoeding wegens toerekenbare tekortkoming ter hoogte van € 37.840,=.

Financieel Recht Advocaten

Heeft u ook schade geleden op uw beleggingen en bent u van mening dat uw bank of vermogensbeheerder een te risicovol beleggingsbeleid heeft gevoerd of in strijd heeft gehandeld met de gemaakte afspraken? Neem hier dan vrijblijvend contact op met een van onze gespecialiseerde advocaten. De advocaten van Financieel Recht Advocaten hebben ruime ervaring met het procederen tegen banken en vermogensbeheerders.

Klik hier voor de volledige uitspraak van het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden.

Zie ook vergelijkbare uitspraken:

Lenie Spoor

Wij staan voor u klaar

  • Tegen financiële dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant
Neem contact op

Wij helpen u graag

  • Tegen financiële dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant