Uitspraak: Dexia schendt precontractuele zorgplicht en dient de door consument geleden schade te vergoeden

Meneer G heeft een aantal effectenlease-overeenkomsten gesloten met Dexia. De eerste overeenkomst betrof een Legio-Jubileumplan met een looptijd van 60 maanden en een leasesom van € 3.452,81 (hierna: “Legio-Jubileumplan”), de tweede overeenkomst betrof een Overwaarde Effect met een looptijd van 240 maanden en een leasesom van €108.768,- (hierna: “Overwaarde Effect”) en de laatste overeenkomst betrof een Allround Effect met overwaarde (hierna: “Allround Effect”). Deze overeenkomst had ook een looptijd van 240 maanden maar een leasesom van € 10.890,72. Meneer W, die werkzaam was bij Spaar Select, heeft aan meneer G informatie verschaft. Volgens de website van Spaar Select was dit een onafhankelijk financieel adviesbureau dat gespecialiseerd is in spaar- en beleggingsproducten.

Advocaat stelt dat de overeenkomsten tussen consument en Dexia nietig zijn

Aan het einde van het Legio-Jubileumplan bedroeg de koerswinst € 1.907,70. Zowel Overwaarde Effect als Allround Effect hadden echter beide een koersverlies van € 3.948,70 en € 3.307,12. Meneer G heeft toen een advocaat ingeschakeld. Deze heeft een brief verzonden aan Dexia waarin hij stelt dat de eerdergenoemde overeenkomsten nietig zijn. Volgens de advocaat zou Dexia de vergunning, die vereist is op grond van artikel 9 van de Wet op het Consumentenkrediet, niet hebben. Dexia heeft vervolgens een procedure gestart bij de kantonrechter.

Dexia vordert in deze procedure dat de kantonrechter voor recht verklaard dat zij aan al haar verplichtingen heeft voldaan en meneer G niks meer verschuldigd is. Meneer G stelt dat Dexia haar zorgplicht heeft geschonden. Dexia betwist dit.

Spaar Select verricht beleggingsadvieswerkzaamheden

De kantonrechter behandelt de rol van Spaar Select en de gevolgen daarvan op de schadevergoedingsplicht van Dexia. Spaar Select beschikte niet over de vereiste vergunning. De vraag die de kantonrechter dient te beantwoorden is of Spaar Select beleggingsadvieswerkzaamheden verrichtte en of Dexia hiervan op de hoogte was of behoorde te zijn. Volgens meneer G was er wel degelijk sprake van beleggingsadvies. Meneer W is bij meneer G thuis geweest en heeft hem geïnformeerd over een uniek product waarbij meneer G een hogere hypotheek kon afsluiten.

Daartegenover stelt Dexia dat er geen sprake was van een beleggingsadvies. Als meneer G geadviseerd zou zijn door meneer W, dan zou dit enkel in algemene zin zijn. De kantonrechter is het niet met Dexia eens. Meneer W heeft overeenkomsten opgesteld voor meneer G en het adviesgesprek had als resultaat het aanschaffen van een concreet product. Dexia heeft dit ook niet betwist. Dexia wist en verwachtte dat tussenpersonen zoals bijvoorbeeld Spaar Select producten van Dexia bij klanten onder de aandacht zouden brengen. Daarnaast staat op de overeenkomsten een stempel van Spaar Select met daarop: “Adviseur: (…) Spaar Select B.V.”. Het enkele feit dat Spaar Select als adviseur op de overeenkomsten stond was volgens de kantonrechter al voldoende voor Dexia om te weten dat zij ook beleggingsadvies gaf.

Volgens de kantonrechter staat het vast dat Dexia haar precontractuele zorgplicht jegens meneer G heeft geschonden. Volgens een eerder arrest van de Hoge Raad komt Dexia daarom in beginsel geen beroep toe op eigen schuld van meneer G. Dexia dient dan ook de door meneer G geleden schade te vergoeden.

Klik hier voor de volledige uitspraak van de rechtbank Oost-Brabant.

Financieel recht advocaten

Heeft u ook schade geleden als gevolg van de Dexia-affaire? En heeft u de beleggingsproducten destijds aangekocht via een tussenpersoon? Dan maakt u mogelijk ook aanspraak op extra schadevergoeding. Financieel Recht Advocaten adviseert en procedeert tegen banken, verzekeraars en tussenpersonen. Ook in Dexia-zaken. Neem hier vrijblijvend contact op met een van onze gespecialiseerde advocaten.

Zie ook vergelijkbare uitspraken:

Fabienne de Jong

Wij staan voor u klaar

  • Tegen financiële dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant
Neem contact op

Wij helpen u graag

  • Tegen financiële dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant