Uitspraak: Vermogensbeheerder waarschuwt consument onvoldoende voor eventuele risico's en schendt zorgplicht

Meneer A werkt als freelance fotograaf. Rond 1990 is hij zijn vermogen gaan beleggen via Theodoor Gilissen. In 1997 heeft meneer A aan Theodoor Gilissen aangegeven dat hij twijfelde om zijn beleggingsrelatie op te zeggen. Als reactie hierop heeft Theodoor Gilissen een beleggingsvoorstel gedaan aan meneer A. Daarbij zou een portefeuille worden opgebouwd die gericht was op vermogensgroei op langere termijn. Hiernaast zou een adviesportefeuille worden samengesteld. Uiteindelijk hebben Theodoor Gilissen en meneer A een vermogensbeheerovereenkomst gesloten. Hierin is opgenomen dat er een beheerportefeuille zal worden opgericht die gericht is op vermogensgroei en een adviesportefeuille. Er zijn vervolgens effecten ter waarde van ongeveer f. 1.250.000 overgeboekt naar de beheerrekening.

Belegbaar vermogen van € 400.000 tegenover uitgavenpatroon van € 200.000 per jaar

In 2002 kreeg meneer A financiële problemen. Hij heeft toen contact opgenomen met Theodoor Gilissen. Meneer A had op dat moment nog maar een belegbaar vermogen van € 400.000,-. Daartegenover stond een uitgavenpatroon van € 200.000,- per jaar. Theodoor Gilissen heeft meneer A toen geadviseerd zijn uitgaven flink te minderen en voor inkomsten uit arbeid te zorgen. Meneer A heeft toen zelf voorgesteld 2 huizen te verkopen die hij op dat moment in zijn bezit had.

De accountant van meneer A vroeg zich af of het wel rechtvaardig was dat Theodoor Gilissen de huidige situatie volledig aan meneer A aanrekent terwijl zij de situatie heeft zien ontwikkelen. Volgens meneer A verleende hij voldoende dekking voor zijn schulden door het vesitgen van een hypotheekrecht op zijn 2 huizen en de overboeking van ongeveer 5500 Fortis aandelen. Daarnaast zou meneer A weer actief gaan fotograferen waardoor zijn inkomsten zouden stijgen.

In oktober 2002 diende meneer A een inventarisatieformulier in te vullen van Theodoor Gilissen. Hierbij heeft hij onder andere aangegeven dat hij diepgaande kennis heeft van aandelen, dat hij bereid is een hoog risico te nemen en dat hij bij een waardedaling rustig zal afwachten. Meneer A was erg afhankelijk van zijn belegd vermogen omdat hij op deze manier zijn levensonderhoud kon voorzien.

Consument heeft € 600.000 belegd bij Theodoor Gilissen

Enkele jaren later heeft Theodoor Gilissen nogmaals een beleggingsvoorstel aan meneer A gedaan. Dit voorstel heeft hij niet geaccepteerd. Eind 2005 had meneer A ongeveer € 550.000 à € 600.000 belegd. In 2006 heeft meneer A toch zijn debetstand bij Theodoor Gilissen vergroot om zo een woning/kantoor te kunnen financieren voor zijn zoon.

In 2008 hebben Theodoor Gilissen en meneer A met elkaar gesproken over het terugbrengen van de debetstand in de beheerportefeuille. Een maand later hebben zij opnieuw een gesprek gehad met elkaar, er bleek toen nog geen verbetering te zijn in de financiële situatie van meneer A. In de periode van 2005 tot begin 2012 is er in de beheerportefeuille een verlies geleden van ongeveer € 200.000,-.

Rechtbank wijst vordering van bijna € 800.000 af, er zou geen zorgplichtschending zijn

In maart 2011 heeft meneer A geklaagd bij Theodoor Gillissen over zijn beheerportefeuille. Deze zou volgens hem te risicovol belegd zijn geweest. In april 2012 is de relatie tussen meneer A en Theodoor Gilissen beëindigd. Meneer A heeft vervolgens een procedure gestart bij de rechtbank waar hij € 792.681,48 schadevergoeding vordert. Theodoor Gilissen is volgens hem aansprakelijk voor de schade die hij in 2005-2009 heeft geleden in zijn beheerportefeuille en adviesportefeuille doordat er te risicovol was belegd. Meneer A stelt dat Theodoor Gilissen haar zorgplicht heeft geschonden.

De rechtbank volgde meneer A niet in zijn redenatie en heeft de vordering afgewezen. De handelingen die Theodoor Gilissen heeft verricht passen in het risicoprofiel van meneer A. Volgens de rechtbank houdt de zorgplicht van Theodoor Gilissen niet in dat zij zelfstandig het risicoprofiel van de cliënt moet aanpassen. Theodoor Gilissen heeft meneer A meerdere adviezen gegeven, maar meneer A heeft deze nooit (volledig) opgevolgd.

Gerechtshof: Theodoor Gilissen heeft haar zorgplicht geschonden door onvoldoende te waarschuwen

Meneer A heeft vervolgens hoger beroep ingesteld tegen de uitspraak van de rechtbank. Het hof neemt als uitgangspunt dat Theodoor Gilissen haar zorgplicht tegenover meneer A heeft geschonden. Theodoor Gilissen diende, mede gelet op de persoon en persoonlijke wensen en de omvang van het bij Theodoor Gilissen belegde vermogen, indringender en minder vrijblijvend had moeten waarschuwen voor de gevolgen van de eventuele verwezenlijking van de risico’s die meneer A liep. Echter, volgens het gerechtshof heeft meneer A onvoldoende concrete informatie verstrekt over het oorzakelijke verband tussen enerzijds de tekortkoming van Theodoor Gilissen en anderzijds de schade van meneer A.

Meneer A stelt wel dat hij zonder de tekortkoming van Theodoor Gilissen deze schade niet zou hebben geleden. Maar daartegenover staat dat hij niet stelt dat hij zonder de tekortkoming wel zou hebben besloten tot een defensievere inrichting van de beheerportefeuille. Het gerechtshof vindt het daarom niet erg geloofwaardig dat meneer A zich bij meer indringere waarschuwingen van Theodoor Gilissen zich anders zou gaan gedragen. Het gerechtshof bekrachtigt daarom het vonnis van de rechtbank.

Meneer A is vervolgens in cassatie gegaan bij de Hoge Raad. Het gerechtshof heeft in haar arrest overwogen dat meneer A op geen enkele wijze een aanknopingspunt heeft verschaft om zo de financiële positie van meneer A te bepalen in het geval waarbij Theodoor Gillissen haar zorgplicht niet zou hebben geschonden. Meneer A stelt echter dat dit wel het geval is. Volgens de Advocaat-Generaal van de Hoge Raad is het oordeel van het gerechtshof dat Theodoor Gilissen haar zorgplicht heeft geschonden niet onbegrijpelijk. De Hoge Raad moet het cassatieberoep nog behandelen.

Klik hier voor de volledige uitspraak van het Gerechtshof Amsterdam en hier voor de conclusie van het Procureur-Generaal van de Hoge Raad.

Financieel recht advocaten

Heeft u schade geleden op uw beleggingen en bent u van mening dat uw bank of vermogensbeheerder een te risicovol beleggingsbeleid heeft gevoerd of in strijd heeft gehandeld met gemaakte afspraken? Neem hier dan vrijblijvend contact op met een van onze gespecialiseerde advocaten. De advocaten van Financieel Recht Advocaten hebben ruime ervaring met het procederen tegen banken en vermogensbeheerders.

Klik hier voor vergelijkbare uitspraken:

Neslihan Karacaoglan

Wij staan voor u klaar

  • Tegen financiële dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant
Neem contact op

Wij helpen u graag

  • Tegen financiële dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant