Wij vragen uw toestemming voor het gebruik van cookies op onze website. Sommige cookies plaatsen we altijd om de website goed te laten werken. Ook plaatsen we altijd een cookie om het gebruik van onze website te analyseren. Onze website maakt van meer cookies gebruik die niet noodzakelijk zijn, maar wel nuttig. Zij stellen u bijvoorbeeld in staat berichten te delen op social media of om relevantere advertenties te kunnen tonen op websites van derden. Deze cookies verzamelen mogelijk gegevens buiten onze website. Door op 'Ik geef toestemming’ te klikken gaat u akkoord met het plaatsen van deze cookies. Klikt u op 'Niet akkoord', dan worden deze cookies niet geplaatst, maar kunt u onze website niet gebruiken. Elektronische communicatie en het gebruik van het Internet kunnen mogelijk leiden tot een onopgemerkte inbreuk op uw privacy. Wij kunnen geheimhouding alleen garanderen indien u ons schriftelijk of telefonisch benadert, dan wel dat u een afspraak maakt op ons kantoor. Meer informatie is beschikbaar in ons Privacystatuut.U kunt tijdens kantoortijden altijd bellen naar 0416-650086 of een email sturen naar info@financieelrechtadvocaten.com. Ook kunt u desgewenst een afspraak maken op ons kantoor of per post met ons communiceren.
Menu

Vermogensbeheerder aansprakelijk voor schade als gevolg van offensief beleggingsbeleid [eigen zaak]

Op 11 maart 2015 heeft de rechtbank Zeeland - West - Brabant een gunstige uitspraak gedaan in een geschil tegen een vermogensbeheerder waarbij een cliënte van Financieel Recht Advocaten betrokken was.

De betreffende cliënte, een pensioenvennootschap, had in het verleden een pensioenkapitaal opgebouwd. De vennootschap diende vanaf de pensioengerechtigde leeftijd aan de DGA pensioen uit te gaan keren. In het kader van deze pensioenvoorziening heeft de vennootschap haar vermogen in handen gegeven van een vermogensbeheerder. Doel van de beleggingsportefeuille was het opbouwen van vermogen en na pensionering in het voorzien van inkomen uit vermogen.

Op de beleggingsportefeuille zijn aanzienlijke beleggingsverliezen geleden, onder meer als gevolg van het faillissement van Lehman Brothers waardoor de obligatie en de waarde daarvan volledig verdampte. De schade is echter mede ontstaan als gevolg van grote verliezen op aandelen en andersoortige obligaties, waaronder perpetuele obligaties. Als gevolg van het door de vermogensbeheerder gevoerde risicovolle beleggingsbeleid is de beleggingsportefeuille in de problemen gekomen. De DGA heeft zelfs moeten besluiten om op zijn inkomen te korten teneinde de pensioenuitkering voor hem op een zo lang als mogelijke periode veilig te stellen. Kortom: de beleggingsportefeuille raakte illiquide.

Op een goed moment is in 2012 de relatie met de vermogensbeheerder beëindigd en is de beleggingsportefeuille geliquideerd.

Pensioenvennootschap: vermogensbeheerder heeft te risicovol beleggingsbeleid gevoerd

Vervolgens is er tussen de betrokken vennootschap en de vermogensbeheerder een conflict ontstaan. De pensioenvennootschap stelde zich op het standpunt dat de vermogensbeheerder haar zorgplicht had geschonden en aansprakelijk was voor de aan haar zijde verschenen beleggingsschade. Een van de centrale stellingen van de pensioenvennootschap was de vermogensbeheerder een te offensief c.q. hoog risicovol beleggingsbeleid had gevoerd waar een (veel) defensievere koers aangehouden had moeten worden. Na gehouden onderzoek en een schadeberekening door een beleggingsdeskundige c.q. schade-expert heeft de vennootschap een claim van ca € 160.000,- bij haar vermogensbeheerder neergelegd. De vermogensbeheerder wees de schadeclaim evenwel af als gevolg waarvan de vermogensbeheerder in rechte is betrokken.

Rechtbank: vermogensbeheerder heeft onderzoeksplicht geschonden

De rechtbank stelt vast dat de vermogensbeheerder in kwestie nimmer een risicoprofiel van de pensioenvennootschap had opgesteld waardoor kwam vast te staan dat de vermogensbeheerder haar onderzoeksplicht had geschonden. Ook kwam de rechtbank tot het oordeel dat de rechtbank haar informatie- c.q. waarschuwingsplicht had geschonden. Op grond hiervan kwam de rechtbank tot het oordeel dat de vermogensbeheerder haar zorgplicht had geschonden en tekort was geschoten in de nakoming van de vermogensbeheerovereenkomst. De rechtbank veroordeelt de vermogensbeheerder om bijna € 110.000,- schadevergoeding aan de pensioenvennootschap terug te betalen, een welkome aanvulling op het pensioen van de DGA!

Financieel Recht Advocaten

Heeft u ook schade geleden op uw beleggingen en bent u van mening dat uw bank of vermogensbeheerder een te risicovol beleggingsbeleid heeft gevoerd of in strijd heeft gehandeld met gemaakte afspraken? Neem dan vrijblijvend contact op met een van onze gespecialiseerde advocaten. De advocaten van Financieel Recht Advocaten hebben ruime ervaring met het procederen tegen banken en vermogensbeheerders. Klik hier voor een vrijblijvend eerste contact.

Klik hier voor de volledige uitspraak.

Zie ook vergelijkbare uitspraken:

 

 


Terug


Laatste tweets