Uitspraak: Geldlening van een vof valt niet onder artikel 1:88 lid 1 BW

Een vennoot van een vof heeft met de ING een geldleningsovereenkomst gesloten. In 2010 had de ING een offerte voorgelegd met daarin de vof als kredietnemer. Het betrof een bedrag van bijna 90.000 euro. Enige tijd had de vennoot een medevennoot. Deze medevennoot heeft de offerte ook getekend. Op enig moment wordt de vof ontbonden. De vof gaat verder als eenmanszaak, maar in 2012 gaat de eenmanszaak failliet. De vennoot heeft de bank niet terugbetaald en wordt daarom gesommeerd tot betaling. De vorderingen van de bank op de vennoot worden door de kantonrechter toegewezen.

Oordeel Hof

De overeenkomst is tussen de vof, de medevennoot en de bank tot stad gekomen. De bank heeft geld beschikbaar gesteld wat in de vof is besteed en opgenomen. De zorgplicht van een bank is afhankelijk van de omstandigheden van het geval. Daarbij speelt het onder andere een rol of is gehandeld als ondernemer of particulier. Bij het aangaan van de overeenkomst heeft geen schending van de zorgplicht door de bank plaatsgevonden. Het gaat om een eenvoudig en overzichtelijk product.

Ook kan geen beroep worden gedaan op artikel 1:88 lid 1 BW omdat sprake is van een geldlening van een vof. De vennoot stelt dat de lening namens de vof niet medeondertekend diende te worden door de echtgenoot, maar de overeenkomst van de toestemming. Het betoog van de vennoot faalt.

Het hof heeft het vonnis bekrachtigd, de bank heeft haar eis gewijzigd. Ook deze wijziging, een verhoging van het te betalen bedrag door de vennoot, wordt toegestaan.

Oordeel Hoge Raad

Volgens de Hoge Raad had het hof ten onrechte een oordeel geveld over de eisvermeerdering. Daarom wordt de zaak naar het hof terug verwezen.

Klik hier voor de volledige uitspraak.

Financieel Recht Advocaten

Wilt u advies over of begeleiding bij conflicten over de zorgplicht van banken met betrekking tot een hypotheek of ander financieel product? Neem dan nu contact met ons op.

Fabienne de Jong

Wij staan voor u klaar

  • Tegen financiële dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant
Neem contact op

Wij helpen u graag

  • Tegen financiële dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant