Uitspraak: Inspanningsverplichting kopers strekt niet zover dat zij zich moeten inzetten om BKR-registratie ongedaan te maken

Mevrouw E is eigenaar van een woning en heeft deze woning via een makelaar te koop aangeboden. In maart 2017 is de woning door meneer en mevrouw G gekocht voor een bedrag van € 387.500,-. De levering van de woning zou uiterlijk op 1 juni 2017 plaatsvinden. Op 31 maart 2017 heeft de makelaar van meneer en mevrouw G per e-mail aan de makelaar van mevrouw E laten weten dat de financiering van de woning niet doorgaat. Daarbij wordt er verwezen naar een bericht van De Hypotheker. Als reactie heeft de makelaar van mevrouw E op 4 april 2017 bericht dat mevrouw E niet akkoord gaat met de ontbinding van de koopovereenkomst. Hierbij heeft zij gewezen op de inspanningsverplichting die kopers hebben om een hypotheek te verkrijgen. Een afwijzing van een tussenpersoon is hiervoor onvoldoende. De makelaar van meneer en mevrouw G heeft vervolgens de afwijzingen van Aegon Hypotheken, Florius en ASR Levensverzekering N.V. doorgestuurd. Volgens mevrouw E is dit alsnog niet voldoende.

Verkoopster eist boete van 10 procent van de koopsom wegens ontbinding

Per e-mail heeft de makelaar van mevrouw E aan de makelaar van meneer en mevrouw G laten weten dat er, na advies van een ervaren hypotheekdeskundige, onterecht een beroep op de ontbindende voorwaarde is gedaan waardoor de koop onherroepelijk is geworden. Mevrouw E heeft daarbij gevraagd om een bankgarantie. Meneer en mevrouw G hebben als reactie hierop via hun rechtsbijstandsverzekeraar laten weten dat zij van mening zijn dat de ontbindende voorwaarde terecht is ingeroepen en dat zij geen bankgarantie zullen stellen. Mevrouw E heeft vervolgens per brief van 16 mei 2017 de koopovereenkomst ontbonden wegens het niet stellen van een bankgarantie. Daarnaast maakt zij aanspraak op de opeisbare boete van 10 procent van de koopsom.

Mevrouw E heeft uiteindelijk een procedure gestart bij de rechtbank Den Haag waarbij zij vordert meneer en mevrouw G te veroordelen tot betaling van € 38.750,-. Mevrouw E legt aan deze vordering te grondslag dat zij de koopovereenkomst rechtsgeldig heeft ontbonden en aanspraak kan maken op de boete van 10 procent van de koopsom nu meneer en mevrouw G niet hebben voldaan aan de inspanningsverplichting die voortvloeit uit de koopovereenkomst. De rechtbank dient zich in deze procedure uit te laten over de vraag of meneer en mevrouw G de ontbindende voorwaarde uit de koopovereenkomst rechtsgeldig hebben ingeroepen.

Rechtbank: kopers hebben voldoende inspanningen verricht door meer dan 2 hypotheekaanvragen te doen

Meneer en mevrouw G dienen op grond van de koopovereenkomst al het redelijk mogelijke te doen om de benodigde financiering rond re krijgen. Ontbinding dient tijdig en goed gedocumenteerd te geschieden. Uit de afwijzingsbrieven en de overige stukken blijkt dat meneer en mevrouw G in beginsel voldoende inspanningen hebben verricht, aldus de rechtbank. De rechtbank stelt dat in het algemeen wordt aangenomen dat een koper zich voldoende heeft ingespannen voor het verkrijgen van een financiering als hij twee financieringsaanvragen heeft gedaan en deze beide zijn afgewezen. Bij het aanvragen van de hypotheek hebben meneer en mevrouw G pas ontdekt dat zij een BKR-registratie hadden. Dit was de reden waarom de hypotheek werd afgewezen.

Koopovereenkomst is rechtsgeldig ontbonden en kopers hoeven geen boete te betalen

Volgens mevrouw E dienen meneer en mevrouw G bij het BKR na te gaan of de registratie verwijderd kan worden. Daarnaast dienen zij een klacht in te dienen bij de geschillencommissie van het BKR. Volgens de rechtbank reikt de inspanningsverplichting niet zover dat meneer en mevrouw G zich zouden moeten inzetten om de BKR-registratie ongedaan te maken. De rechtbank oordeelt dan ook dan meneer en mevrouw G de koopovereenkomst rechtsgeldig hebben ontbonden en dat zij geen contractuele boete verschuldigd zijn.

Klik hier voor de volledige uitspraak van de rechtbank.

Financieel Recht Advocaten

Neem hier vrijblijvend contact op met een van onze advocaten. Ons kantoor heeft ruime ervaring met het procederen tegen banken, tussenpersonen, financieel adviseurs, hypotheekadviseurs, beleggingsadviseurs alsmede vermogensbeheerders.

Rob Silvertand

Wij staan voor u klaar

  • Tegen financiële dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant
Neem contact op

Wij helpen u graag

  • Tegen financiële dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant