Uitspraak: Leninggever is aansprakelijk voor het onterecht inroepen van het recht van hypotheek

Barkaris is eigenaar van 3 objecten die in het kadaster staan opgenomen en samen een jachthaven vormen. In 2004 wordt tussen Barkaris en Schaften een kredietovereenkomst gesloten voor een bedrag van 500.000 euro. Er wordt een hypotheekrecht aan Schaften verstrekt voor een bedrag van 700.000 euro. In de algemene voorwaarden staat opgenomen dat bij niet-tijdige betaling een boeterente van 1% per maand verschuldigd is.

Op 31 januari 2015 moest de lening uiterlijk zijn terugbetaald. Barkaris heeft haar lening niet tijdig afgelost. De leninggever, Schaften, is toen overgegaan tot uitoefening van haar hypotheekrecht. Zij krijgt de hoofdsom onder de lening en de rente uit de executieopbrengsten.

Schaften vordert echter een betaling voor de restschuld. Ook wordt een schadevergoeding gevorderd wegens de bezwaarde verkoop door Barkaris van een boot.

Barkaris heeft zich op het standpunt gesteld dat Schaften bij de uitwinning van het hypotheekrecht onrechtmatig heeft gehandeld en daarom schadeplichtig zou zijn. Ook heeft zij de aansprakelijkheid rondom de verkoop van de boot betwist.

Oordeel rechtbank

Het vorderen van de boeterente van 1% per maand is naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar. Schuldeiser kon tot executie overgaan en moet rekening houden met de gerechtvaardigde belangen van de schuldenaar. Daarom moeten vorderingen niet onnodig hoog oplopen.

Daarnaast is Schaften pas 3 jaar nadat Barkaris in verzuim was, daadwerkelijk over gegaan tot executoriale verkoop. De boeterente was inmiddels zodanig hoog opgelopen dat het maximale bedrag waarvoor hypotheek was verstrekt was overschreden. Schaften heeft onrechtmatig gehandeld. Zij heeft ten onrechte het hypotheekrecht op de andere twee percelen ingeroepen. De vorderingen van Schaften worden dan ook afgewezen en wordt veroordeeld tot de betaling van schadevergoeding. Deze moet bij de staat worden vastgesteld.

Ten aanzien van mogelijke schade door verkoop van een boot, komt de rechtbank tot het oordeel dat niet is vast komen te staan dat Barkaris onrechtmatig heeft gehandeld.

Klik hier voor de volledige uitspraak.

Financieel Recht Advocaten

Heeft u een vraag over uw lening, hypotheek, restschuld, het verhogen van opslagen of rente? Neem gerust contact met ons op. Wij beantwoorden uw vraag graag.

Jamiro van de Wiel

Wij staan voor u klaar

  • Tegen financiële dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant
Neem contact op

Wij helpen u graag

  • Tegen financiële dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant