Uitspraak: Nationale Nederlanden mag polis na bijna 12 jaar na aflossing hypotheek nog omzetten

Mevrouw C heeft in 1992 een levensverzekering afgesloten bij Nationale Nederlanden. De einddatum van deze verzekering was 1 juni 2017. Op deze einddatum, of eerder bij overlijden, zou Nationale Nederlanden € 136.134,- uitkeren. Deze levensverzekering was gekoppeld aan een hypothecaire geldlening bij de bank. Deze hypothecaire geldlening heeft mevrouw C geheel ingelost in december 2003 waarna het pandrecht is komen te vervallen. Per brief heeft Nationale Nederlanden in november 2004 mevrouw C geïnformeerd over de wijzigingen van haar premie. Deze bedraagt vanaf 1 november 2004 tot 1 juni 2017 € 231,14.

Nationale Nederlanden zet polis om in Kapitaal&Risicoverzekering

In april 2015 heeft Nationale Nederlanden een brief gestuurd aan mevrouw C. Hierin stellen zij dat vanaf de aflossingsdatum de polis 2 jaar ongewijzigd mag doorlopen. Dit zou betekenen dat de polis van de levensverzekering vanaf december 2005 omgezet diende te worden. Nationale Nederlanden zegt dat zij mevrouw C hierover niet hebben geïnformeerd. De polis wordt daarom per 1 mei 2015 premievrij voortgezet in een Kapitaal&Risicoverzekering. Het verzekerde kapitaal bedraagt dan € 107.594,-. Mevrouw C heeft vervolgens een klacht ingediend bij het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening.

Mevrouw C vordert in deze procedure een schadevergoeding van € 23.858,64 van Nationale Nederlanden. Mevrouw C stelt dat zij door de brief van november 2004 er vanuit gaan dat de verzekering ongewijzigd zou doorlopen tot de einddatum. Nationale Nederlanden zou dan ook niet, 2 jaar voor de einddatum, de verzekering premievrij mogen voortzetten en het verzekerde kapitaal daarop aanpassen.

Consument had kunnen en moeten weten dat polis niet ongewijzigd kon worden voortgezet

Volgens de Commissie gaat het hier om de vraag in hoeverre Nationale Nederlanden een aanvullende vergoeding moet betalen aan mevrouw C. De Commissie stelt eerst dat mevrouw C, op basis van het aan haar verstrekte polisblad, had kunnen en moeten weten dat de verzekering niet ongewijzigd kon worden voortgezet. Mocht dit niet duidelijk zijn voor haar dan diende zij hierover informatie in te winnen bij Nationale Nederlanden. Dat mevrouw C dit niet heeft gedaan kan Nationale Nederlanden niet worden verweten.

Door de koppeling tussen de levensverzekering en de hypothecaire geldlening is het volgens de Commissie logisch dat op het moment dat deze koppeling, door bijvoorbeeld algehele aflossing, komt te vervallen ook de verzekering aangepast dient te worden. Dit had volgens het polisblad zelfs direct na aflossing kunnen plaatsvinden. Dit is niet gebeurd. Dat Nationale Nederlanden dit pas na bijna 12 jaar gebeurt betekent niet dat Nationale Nederlanden niet meer gerechtigd was om de verzekering om te zetten. Er is volgens de Commissie geen sprake van een toerekenbare tekortkoming van Nationale Nederlanden tegenover mevrouw C. Mevrouw C heeft door deze fout juist meer dan 11 jaar van rentevoordeel genoten. De Commissie wijst de vordering van mevrouw C af.

Klik hier voor de volledige uitspraak van het Kifid.

Financieel recht advocaten

Heeft u ook een geschil met uw verzekeraar over de uitleg van uw verzekeringspolis of de bijbehorende voorwaarden? Of heeft u het idee dat de verzekeraar haar zorgplicht op andere wijze heeft geschonden? Neem dan hier vrijblijvend contact op met een van onze advocaten. Ons kantoor heeft ruime ervaring met het procederen tegen verzekeraars, banken, tussenpersonen, financieel adviseurs, hypotheekadviseurs, beleggingsadviseurs alsmede vermogensbeheerders.

Zie ook vergelijkbare uitspraken:

Neslihan Karacaoglan

Wij staan voor u klaar

  • Tegen financiële dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant
Neem contact op

Wij helpen u graag

  • Tegen financiële dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant