Uitspraak: Delta Lloyd schendt zorgplicht niet door geen specificatie te geven van de premiekosten

Meneer C heeft een traditionele levensverzekering afgesloten bij Delta Lloyd Levensverzekering N.V. (hierna: “Delta Lloyd”). De levensverzekering is winstdelend en heeft een winstgarantie. De looptijd bedraagt 30 jaar, van 17 juli 1986 tot 17 juli 2016. Tot 2007 bedraagt de premie € 43,10, na 2007 bedraagt deze € 39,91. Indien meneer C overlijdt voor de einddatum wordt € 14.747,86 uitgekeerd. Indien meneer C nog in leven is op de einddatum wordt ook € 14.747,86 uitgekeerd vermeerderd met de winst. Deze winst bedraagt in ieder geval € 2.654,61 op basis van de afgegeven winstgarantie.

De uiteindelijke uitkering valt lager uit dan verwacht voor meneer C

Op 17 juli 2016 wordt er € 17.402,48 uitgekeerd. Dit bedrag bestaat uit het verzekerd kapitaal samen met het bedrag van de winstgarantie. Meneer C was het niet eens met de winst die was uitgekeerd. Delta Lloyd heeft vervolgens een brief aan meneer C gestuurd waarin uitgelegd wordt hoe de premie betaald wordt. De maandpremie bedraagt € 39,91. Daarvan is € 16,31 aan spaarpremie, € 11,59 risicopremie en € 12,01 kostenpremie. Volgens meneer C dient Delta Lloyd nog een bedrag ad € 5.286,54 te betalen. De totale polisuitkering zou dan overeenstemmen met de onderliggende hypotheek. Meneer C dient een klacht in bij het Kifid en vordert betaling van € 5.286,54 door Delta Lloyd.

Volgens meneer C is Delta Lloyd toerekenbaar tekortgeschoten in de nakoming van haar verbintenissen. Deze verbintenissen vloeien voort uit de verzekeringsovereenkomst die tussen meneer C en Delta Lloyd is gesloten. Daarnaast heeft Delta Lloyd volgens meneer C de op haar rustende zorgplicht geschonden.

Meneer C dient klacht in, volgens hem hanteert Delta Lloyd absurd hoge kosten

Delta Lloyd heeft volgens meneer C nooit aangegeven welk deel van de premie bestemd is voor de risicopremie en de kosten. Na bijna 30 jaar heeft Delta Lloyd eindelijk duidelijkheid gegeven omtrent de kosten van de verschillende premies. Doordat dit zo lang heeft geduurd is het voor meneer C onmogelijk geworden om nog op een redelijke termijn maatregelen te nemen. De winstdeling is nu zeer mager doordat Delta Lloyd absurde, niet marktconforme kosten en risicopremie heeft gehanteerd.

De vraag die de Commissie moet beantwoorden is of Delta Lloyd meneer C eerder had moeten informeren over de verschillende kosten in de premie. Daarnaast is meneer C ontevreden over de klachtbehandeling van Delta Lloyd. De Commissie is het met meneer C eens dat niet altijd op een goede en snelle wijze door Delta Lloyd is gecorrespondeerd met meneer C. Delta Lloyd heeft dit zelf ook geconstateerd en haar excuses aangeboden.

Rust geen verplichting op Delta Lloyd wat betreft informeren over kosten levensverzekering

De standpunten van meneer C impliceren dat Delta Lloyd een verplichting heeft om meneer C te informeren over de hoogte van de kosten van de verschillende premies. Echter, het gaat hier om een traditionele levensverzekering met een gegarandeerd kapitaal. Zo’n verzekering wordt, volgens vaste uitspraken van de Commissie, gekenmerkt door de op voorhand bepaalde prijs en prestatie. Meneer C wist dus bij het afsluiten van de verzekering al welke premie hij zou moeten betalen en welk bedrag hij zou ontvangen. Delta Lloyd diende meneer C hierover ook niet later te informeren, aldus de Commissie.

Meneer C is vooraf akkoord gegaan met de premie van Delta Lloyd. Dat meneer C later spijt heeft gekregen van die prijs en zegt dat hij bij een andere verzekeraar een hogere opbrengst had kunnen krijgen, al is dit volgens de Commissie twijfelachtig, leidt niet tot het feit dat Delta Lloyd meneer C onvoldoende over de verzekeringsovereenkomst heeft geïnformeerd.

Dat de winstdelingsregeling tot een, in de ogen van meneer C, magere winst heeft geleid is volgens de Commissie mede te wijten aan de lage rentestand die zich tijdens de looptijd heeft ontwikkeld. Dit was niet vooraf te voorzien en dit kan Delta Lloyd dan ook niet verplichten tot het uitkeren van een hoger bedrag.

Delta Lloyd heeft haar zorgplicht niet geschonden

De Commissie oordeelt dat Delta Lloyd niet toerekenbaar is tekortgeschoten in de uitvoering van de met meneer C gesloten verzekeringsovereenkomst. Ook heeft Delta Lloyd de op haar rustende zorgplicht niet geschonden. De Commissie wijst de vordering van meneer C af.

Financieel Recht Advocaten

Heeft u ook een geschil met uw verzekeraar over de uitkeringing van uw levensverzekering? Of heeft u het idee dat de verzekeraar haar zorgplicht op andere wijze heeft geschonden? Neem dan hier vrijblijvend contact op met een van onze advocaten. Ons kantoor heeft ruime ervaring met het procederen tegen verzekeraars, banken, tussenpersonen, financieel adviseurs, hypotheekadviseurs, beleggingsadviseurs alsmede vermogensbeheerders.

Klik hier voor de volledige uitspraak van het Kifid.

Wesley van Elven

Wij staan voor u klaar

  • Tegen financiële dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant
Neem contact op

Wij helpen u graag

  • Tegen financiële dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant