Uitspraak: Postbank informeert consumenten onvoldoende over de mogelijkheden en schendt haar zorgplicht

In december 2000 hebben meneer en mevrouw A een geldlening aangevraagd bij de bank. Als voorwaarde diende een overlijdensrisicoverzekering te worden afgesloten bij de Postbank Levensverzekering N.V. (hierna: 'Postbank') Meneer en mevrouw A waren ten tijde van het afsluiten 54 jaar. De looptijd bedroeg 16 jaar zodat de overlijdensrisicoverzekering tot hun 70e door zou lopen.

Consumenten dienen klacht in bij de Postbank en het Kifid

Tijdens een overleg in 2013 tussen meneer en mevrouw A en de Postbank is onder andere ter sprake gekomen dat de verplichting tot het afsluiten van een overlijdensrisicoverzekering vanaf 2009 is vervallen. Naar aanleiding hiervan hebben meneer en mevrouw A per 1 april 2013 de overlijdensrisicoverzekering beëindigd. Daarna hebben meneer en mevrouw A meermaals een klacht ingediend bij de Postbank omdat ze pas in een zo laat stadium op de hoogte zijn gebracht dat de overlijdensrisicoverzekering niet meer verplicht was. De Postbank wees deze klacht steeds af. Vervolgens hebben meneer en mevrouw A een klacht ingediend bij het Kifid.

Meneer en mevrouw A vorderen van de Postbank betaling van de tussen 2009 en 2013 teveel betaalde premies. Dit is begroot op een bedrag van € 8.143,-. Volgens meneer en mevrouw A is Postbank toerekenbaar tekortgeschoten in de nakoming van haar zorgplicht. Postbank diende meneer en mevrouw A in 2009 al te informeren over het feit dat de overlijdensrisicoverzekering niet meer verplicht was. De premie van de overlijdensrisicoverzekering liep jaarlijks op waardoor deze steeds duurder zou worden.

Verweer Postbank: is niet reëel om alle wijzingen door te geven aan klanten

In 2009 is Postbank samengevoegd met ING Bank. Hierdoor is het ING-beleid gehanteerd en was er geen overlijdensrisicoverzekering meer verplicht voor consumenten. De Postbank informeert haar klanten niet actief over alle beleidswijzigingen, dit is naar zeggen van de Postbank ook niet reëel. Daarnaast stond er in de Brochure en Handleiding Postbank Overlijdensrisicoverzekering de mogelijkheid om de overlijdensrisicoverzekering na 10 jaar op te zeggen. Meneer en mevrouw A zijn met het ondertekenen van de hypotheekakte akkoord gegaan met de voorwaarden en hadden dus de mogelijkheid om de overlijdensrisicoverzekering in 2010 te beëindigen. De Postbank is van mening dat terugbetaling van de premie niet aan de orde is.

Postbank diende consumenten te informeren over mogelijkheden

Volgens de Commissie rust er op de Postbank, in haar rol als adviseur, een zorgplicht. Dit houdt in dat de adviseur de zorg moet betrachten die van een redelijk bekwaam en redelijk handelend adviseur mag worden verwacht. De Commissie oordeelt dat de Postbank, in haar rol als adviseur, meneer en mevrouw A had moeten wijzen op de mogelijkheid tot het beëindigen van de overlijdensrisicoverzekering in 2010. Dit heeft Postbank niet gedaan waardoor deze mogelijkheid pas in 2013 kenbaar werd bij meneer en mevrouw A. De Postbank is daarom toerekenbaar tekortgeschoten.

Echter, meneer en mevrouw A hebben wel tot 1 april 2013 dekking gehad. Dit kan niet geheel opzij worden geschoven, aldus de Commissie. De Commissie oordeelt daarom dat een deel van de schade door meneer en mevrouw A zelf betaald dient te worden, nu er wel dekking is geweest. Meneer en mevrouw A dienen daarom 50% van de teveel betaalde premies te betalen. De Postbank dient de overige 50% te vergoeden.

Financieel Recht Advocaten

Heeft u ook (het vermoeden) dat u schade heeft geleden als gevolg van slecht advies van uw hypotheekadviseur en/of bank? Neem dan hier vrijblijvend contact op met een van onze advocaten. Ons kantoor heeft ruime ervaring met het procederen tegen banken, tussenpersonen, financieel adviseurs, hypotheekadviseurs, beleggingsadviseurs alsmede vermogensbeheerders.

Klik hier voor de volledige uitspraak van het Kifid.

Zie vergelijkbare uitspraken:

Neslihan Karacaoglan

Wij staan voor u klaar

  • Tegen financiële dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant
Neem contact op

Wij helpen u graag

  • Tegen financiële dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant