Uitspraak: Rabobank schendt zorgplicht door niet vooraf te controleren of de Nationale Hypotheek Garantie van toepassing was

In 2006 heeft een consument via een adviseur een GMAC Basis hypotheek afgesloten. De hoofdsom van deze hypotheek bedroeg € 163.000 en hieraan was een overlijdensrisicoverzekering gekoppeld. 10 jaar later, in juni 2016 heeft de consument een adviesgesprek gevoerd met de Rabobank over het oversluiten van de hypotheek naar de Rabobank. Naar aanleiding van dit gesprek heeft Rabobank een aantal documenten opgevraagd bij de consument.

Omdat voor het oversluiten van de hypotheek ook een aantal documenten uit het oude dossier nodig zijn heeft Rabobank contact opgenomen met de adviseur die in 2006 betrokken was bij het afsluiten van de hypotheek. De Rabobank was in de veronderstelling dat de hypotheek van de consument voorzien was van een Nationale Hypotheek Garantie (hierna: “NHG”). Zij heeft dan ook voor het oversluiten van de hypotheek contact opgenomen met NHG om te controleren wat de vereisten waren voor het overnemen van de hypotheek.

Hypotheek van de consument was niet voorzien van een Nationale Hypotheek Garantie

In september 2016 heeft de consument nogmaals een gesprek gehad bij de Rabobank. Daarbij heeft de consument een dienstverleningsdocument ondertekend. De kosten voor dit hypotheekadvies bedroegen € 900,-. Echter, tijdens dit tweede gesprek bleek er geen NHG borgnummer op de door de consument aangeleverde stukken te staan. De consument heeft vervolgens enige navraag gedaan bij NHG en is toen tot de conclusie gekomen dat er geen NHG van toepassing was op haar geldlening. Dit heeft zij 2 dagen na het gesprek bekend gemaakt aan de Rabobank.

Rabobank heeft vervolgens aan de consument meegedeeld dat zij geen hypothecaire geldlening aan kunnen bieden met een NHG. Zij heeft daarbij wel aangeboden kosteloos een nieuw hypotheekadvies te geven. De consument heeft dat aanbod afgeslagen en een klacht ingediend bij het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening. De consument heeft daarbij € 1.263,- schadevergoeding gevorderd. Deze kosten bestaan uit € 900,- voor het hypotheekadvies en € 363,- taxatiekosten.

Volgens de consument is de Rabobank tekort geschoten in haar dienstverlening. Zij had al in een eerder stadium moeten controleren of de NHG van toepassing was op de hypotheek van de consument. Rabobank heeft immers de expertise op het gebied van hypotheken. De consument is van mening dat Rabobank haar processen verkeerd heeft ingericht.

Commissie: de inspanningen die van Rabobank verwacht mogen worden wegen in beginsel zwaarder

De Commissie dient in deze procedure de vraag te beantwoorden of Rabobank tekort is geschoten door niet eerder onderzoek te doen naar de NHG. Het gaat daarbij volgens de Commissie om de vraag of Rabobank de op haar rustende zorgplicht heeft geschonden. Deze zorgplicht houdt in dat Rabobank dient te handelen zoals van een redelijk bekwaam en redelijk handelend adviseur mag worden verwacht en dat zij over de nodige deskundigheid en vakkennis beschikt om de financiële belangen van haar cliënten zo goed mogelijk kan behartigen. De inspanningen die van Rabobank verwacht mogen worden wegen in beginsel zwaarder dan de eigen verantwoordelijkheid van de consument om mededelingen te doen.

In de offerte van de overlijdensrisicoverzekering was vermeld dat de verzekering wordt gesloten in het kader van een hypotheek met NHG. Volgens de Commissie mocht Rabobank niet op basis van deze offerte ervan uit gaan dat de hypotheek voorzien was van een NHG. Er was onduidelijkheid bij Rabobank over de vraag welke documenten vereist waren voor de aanvraag van een NHG borgtocht. Juist daarom diende Rabobank navraag te doen of de NHG-voorwaarden van toepassing waren op de over te sluiten hypotheek.

Rabobank dient de schade van € 1.263,- te vergoeden aan de consument

De schade die de consument heeft geleden door het tekortschieten van de Rabobank dient zij te vergoeden. Volgens de Commissie vormen de advieskosten en taxatiekosten de schade die in direct verband staan met de tekortkoming van de Rabobank. De Commissie beslist dan ook dat Rabobank € 1.263,- dient te vergoeden.

Klik hier voor de volledige uitspraak van het Kifid.

Financieel Recht Advocaten

Heeft u ook (het vermoeden) dat u schade heeft geleden als gevolg van slecht advies van uw hypotheekadviseur en/of bank? Neem dan hier vrijblijvend contact op met een van onze advocaten. Ons kantoor heeft ruime ervaring met het procederen tegen banken, tussenpersonen, financieel adviseurs, hypotheekadviseurs, beleggingsadviseurs alsmede vermogensbeheerders.

Zie vergelijkbare uitspraken:

Wesley van Elven

Wij staan voor u klaar

  • Tegen financiële dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant
Neem contact op

Wij helpen u graag

  • Tegen financiële dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant