Uitspraak: Schending van Titel 7:2A BW: geen terugbetaling flitskrediet

A is met Palden Finance OÜ Lietuvos Filialas (hierna: Palden) een flitskrediet (kleine kortlopende lening) aangegaan. De aanvraag voor dit krediet kon via een website worden gedaan. Eerst moet een account worden aangemaakt, een aanvraagformulier worden ingevuld en belangrijke documenten worden ingediend. Als de aanvraag is goedgekeurd, wordt direct geld overgeboekt en een bericht verstuurd. Palden eist ook een garantstelling (een persoonlijke garantstelling of betaalde garantstelling bij een commerciële partij). De aanvraag wordt goedgekeurd, en A krijg een bedrag van 150 euro te leen. Dit bedrag moet inclusief rente binnen 30 dagen zijn terugbetaald.

A heeft dit krediet niet terugbetaald. Palden kan geen beroep doen op de garantstelling. Dit houdt naar alle waarschijnlijkheid verband met het feit dat A de garantstellingskosten niet betaalde.

Vordering

Palden heeft de kantonrechter gevraagd om A te veroordelen om het krediet terug te betalen. A wordt verstek verleend.

Oordeel kantonrechter

De rechter is ambtshalve gehouden om de bepalingen uit de richtlijn voor consumentenkredietovereenkomsten toe te passen, aangezien de kredietnemer een consument betreft.

A is een consument waardoor de regels uit Titel 7:2A BW van toepassing zijn. De kosten van garantstelling vallen onder de kredietvergoeding. Het is niet doorslaggevend dat A de keuze had tussen een persoonlijke en een commerciële garantie. Consumenten komen pas bij een organisatie als Palden terecht als zij niet van iemand in de persoonlijke omgeving geld kunnen lenen (en dus niet iemand vinden die persoonlijk garant wil staan). Consument is dan gehouden om te kiezen voor een commerciële garantstelling. De garantstelling kwalificeert volgens de kantonrechter als een verplichte nevendienst (art. 7:57 lid 2 BW). Doordat er kosten voor de garantstelling werden gerekend (14%), werd het wettelijke maximum voor kredietvergoedingen overschreden.

Daarnaast heeft Palden de kredietwaardigheid van A niet getoetst. De vereiste garantstelling is geen vervanging van de kredietwaardigheidstoets. Ook is er geen steun in de wet te vinden dat er voor kleine leningen geen kredietwaardigheidstoets nodig is. De manier waarop Palden heeft gecontracteerd voldoet niet aan de wettelijke vereisten.

De rechter heeft de kredietovereenkomst ambtshalve vernietigd. Palden heeft een te hoge kredietvergoeding in rekening gebracht. Dit houdt verband met het feit dat voorafgaand aan het sluiten van de kredietovereenkomst, geen toets is uitgevoerd om de kredietwaardigheid van A vast te stellen. Daarom wordt de terugbetalingsvordering van Palden afgewezen. A is in beginsel wel gehouden om het geleende geld aan Palden terug te betalen. Omdat Palden in strijd heeft gehandeld met de bepalingen uit Titel 7:2A BW, is A daartoe niet gehouden.

Klik hier voor de volledige uitspraak.

Financieel Recht Advocaten

Heeft u een vraag naar aanleiding van het bovenstaande of een andere vraag? Neem dan vrijblijvend contact met ons op.

Fabienne de Jong

Wij staan voor u klaar

  • Tegen financiële dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant
Neem contact op
Fabienne de Jong

Wij helpen u graag

  • Tegen financiële dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant