Uitspraak: Volksbank gunt huis aan zichzelf tegen te lage prijs en moet een schadevergoeding betalen aan consumenten

Meneer en mevrouw E hebben in mei 2006 bij de bank een geldlening van bijna € 1 miljoen afgesloten voor de aankoop van hun woning. Als zekerheid voor de geldlening is toen een hypotheek verleend op dat woonhuis tot een maximum van ruim € 1,5 miljoen euro. 6 jaar later, in 2012 heeft de Volksbank de relatie met meneer en mevrouw E opgezegd. Meneer E zou verdacht worden van afpersing en witwassen. Dit is ook op een negatieve manier in de media geweest. Het Openbaar Ministerie had in november 2011 al conservatoir beslag gelegd op het woonhuis. Op het moment waarop de Volksbank de bankrelatie heeft opgezegd lag dit beslag nog op de woning. Op 16 januari 2012 hadden meneer en mevrouw E ook een betalingsachterstand van € 12.144,48 aan de Volksbank.

Volksbank verkrijgt eigendom woning nadat haar openingsbod niet wordt overboden

Op 16 november 2012 is de Volksbank overgegaan tot veiling van de woning van meneer en mevrouw E. Voor deze veiling had de Volksbank meneer en mevrouw E 6 maanden de tijd gegeven om de openstaande geldsom van ruim € 1 miljoen te betalen. Bij de veiling heeft de Volksbank een openingsbod gedaan van € 450.000, dit is redelijk standaard en zorgt er vaak voor dat andere partijen daarna een bod uit brengen. Er werden echter geen biedingen meer uitgebracht waardoor de Volksbank uiteindelijk eigenaar is geworden van de woning. Op 23 maart 2013 heeft de bank via een makelaar het woonhuis verkocht voor € 750.000,-. De Volksbank heeft een bedrag van € 450.000,- in mindering gebracht op haar hypothecaire vordering waardoor de restantvordering nog ruim € 577.000,- bedroeg.

Meneer en mevrouw E zijn uiteindelijk een procedure gestart bij de rechtbank Midden Nederland. De rechtbank begint met de vraag of de Volksbank de hypothecaire geldlening mocht opzeggen. Volgens de rechtbank was het conservatoir beslag dat door het Openbaar Ministerie was gelegd op de woning al voldoende om de bankrelatie op te zeggen. Dit volgt uit de toepasselijke bankvoorwaarden. Het conservatoir beslag moet dan wel minimaal 30 dagen voor de opzegging gelegd zijn.

Rechtbank: Volksbank heeft onzorgvuldig gehandeld door tot verkoop aan haarzelf over te gaan tegen een veel te lage prijs

De volgende vraag die de rechtbank dient te beantwoorden is of de Volksbank iets verweten kan worden bij de executoriale verkoop van de woning. Tijdens de executoriale verkoop van de woning rust er een zorgplicht op de bank tegenover de eigenaren van het huis. Dit houdt in dat de bank haar bevoegdheden niet zo mag uitoefenen dat zij daarbij vermijdbaar nadeel toebrengt aan de eigenaren van de woning. De Volksbank heeft een openingsbod gedaan van € 450.000,-. De getaxeerde executiewaarde bedroeg € 625.000,-. De Volksbank heeft vervolgens als executant gebruik gemaakt van haar recht van beraad om de woning al dan niet aan de koper te gunnen. Na beraad heeft de Volksbank de woning aan zichzelf gegund voor € 450.000,-. Volgens de rechtbank is het onzorgvuldig van de Volksbank om tot verkoop aan haarzelf over te gaan tegen een veel te lage prijs. Dit komt vervolgens ten nadele van meneer en mevrouw E.

De Volksbank heeft gekozen voor een openbare verkoop. De argumentatie waarom zij voor openbare verkoop in plaats van onderhandse verkoop heeft gekozen vindt de rechtbank erg mager. De Volksbank stelt enkel dat er bij opzeggingen van de bankrelatie “vaak te veel aan de hand (is) om verder in samenspraak met de klant iets te doen”. De rechtbank komt daarom tot het oordeel dat dit een schending van de zorgplicht oplevert die op de bank rust tegenover meneer en mevrouw E.

De rechtbank oordeelt dat de Volksbank het woonhuis niet aan zichzelf mocht gunnen als koper voor deze prijs en dus opnieuw een veiling had moeten uitschrijven of alsnog een volmacht tot onderhandse verkoop moeten vragen aan meneer en mevrouw E. Een andere mogelijkheid zou volgens de rechtbank zijn geweest dat de Volksbank de verplichting op zich zou moeten nemen om de meerwaarde bij een latere verkoop in mindering op de schuld van meneer en mevrouw E te brengen indien zij het woonhuis wél aan zichzelf gunde.

Volksbank schendt zorgplicht door huis aan zichzelf te gunnen tegen een te lage prijs

Doordat de Volksbank haar zorgplicht heeft geschonden is zij schadeplichtig tegenover meneer en mevrouw E. De Volksbank heeft € 300.000,- extra ontvangen uit de onderhandse verkoop van de woning. Het financiële gevolg van het feit dat de Volksbank dit bedrag niet in mindering heeft gebracht op haar vordering uit de hypothecaire geldlening is volgens de rechtbank de hoogte van de schade. De Volksbank moet dit bedrag alsnog in mindering brengen op haar restantvordering op meneer en mevrouw E.

Klik hier voor de volledige uitspraak.

Financieel Recht Advocaten

Heeft uw bank of adviseur ook zijn zorgplicht geschonden en leidt u als gevolg hiervan schade of dreigt u schade te gaan leiden, neem dan hier vrijblijvend contact met ons op.

Zie ook vergelijkbare uitspraken:

Rob Silvertand

Wij staan voor u klaar

  • Tegen financiële dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant
Neem contact op

Wij helpen u graag

  • Tegen financiële dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant