Uitspraak: Bank mag rekeningen opzeggen, maar niet de pensioenproducten

A woont in Nederland en bevat naast de Nederlandse nationaliteit ook de Amerikaanse. A is verplicht om in de VS een belastingaangifte te doen, ondanks hij niet in de VS woont en er ook geen duidelijke band bestaat met de VS. Deze personen worden aangemerkt als ‘Accidental Americans’. Op basis van de Amerikaanse wet moeten buitenlandse financiële instellingen jaarlijks een rapport uitbrengen over de rekeningen van personen die aangifteplichtig zijn in de VS. Nederland en de VS hebben een verdrag gesloten om de effecten van de FATCA te regelen. Om de aangifte in Amerika te kunnen realiseren is een fiscaal identificatienummer vereist.

A heeft in 1990 bij (de rechtsvoorganger van) Volksbank twee pensioenproducten afgesloten. In 2018 is door middel van een tussenpersoon een drietal bankrekeningen geopend. Het gaat om twee betaalrekeningen en een spaarrekening.

Op enig moment heeft de Volksbank aan A verzocht het Amerikaanse belastingidentificatienummer door te geven omdat hij in de VS belastingplichtig is. De bank heeft dit nummer nodig in het kader van haar eigen verplichtingen onder (de Nederlandse uitvoering van) FATCA. A heeft geen gehoor gegeven aan dit verzoek, waardoor de bank de bankrelatie heeft beëindigd. A zou geen beschikking hebben over een dergelijk nummer. Het gaat zowel om bankrekeningen als om pensioenproducten. A besluit een klacht in te dienen tegen de bank bij het Kifid. Het Kifid stelt de Volksbank in het gelijk en heeft de beslissing gepubliceerd. De bank zegt de bankrekeningen en de pensioenproducten op.

Vordering

A vordert voorzetting van de bankrekening. Ook heeft A het Kifid gedagvaard om de uitspraak en het persbericht te verwijderen.

Oordeel voorzieningenrechter

Nederland heeft zich jegens de VS gebonden om de FATCA uit te voeren en daarom maatregelen te treffen. Dit doet de Nederlandse overheid door middel van de Wet Inkomstenbelasting en de op basis daarvan gebaseerde lagere regelgeving. Op basis van die regelgeving is de bank gehouden het belastingidentificatienummer op te vragen en aan de Nederlandse fiscus door te geven.

De voorzieningenrechter heeft een belangenafweging gemaakt. Als de bank het belastingidentificatienummer van A niet opvraagt, loopt zij het risico op ernstige sancties, zowel van de Nederlandse als Amerikaanse overheid. A heeft het belang om geen verplichting te hebben tot het doen van de Amerikaanse belastingaangifte. Kosten en moeite zouden worden bespaard. Er zijn geen verdergaande nadelige gevolgen aangetoond.

De voorzieningenrechter stelt dat de bank de bankrekeningen mocht opzeggen wegens belastingontduiking, maar niet de pensioenproducten. De pensioenproducten moeten worden gecontinueerd. Voor de pensioenproducten staat vast dat deze niet onder het Verdrag vallen en dat A in dit verband ook niets hoeft aan te leveren. De gevolgen van het beëindigen van de pensioenproducten zullen vele malen negatiever zijn dan de beëindiging van de bankrekeningen. De voorzieningenrechter heeft het verzoek tot verwijdering van de beslissing op de website van Kifid afgewezen, omdat de rechter het deels met de beslissing eens is. Daarnaast is de publicatie van de beslissing van de geschillencommissie niet onrechtmatig.

Klik hier voor de volledige uitspraak.

Financieel Recht Advocaten

Wilt u advies over of begeleiding bij conflicten over de zorgplicht van banken met betrekking tot een hypotheek of ander financieel product? Neem dan nu contact met ons op.

Fabienne de Jong

Wij staan voor u klaar

  • Tegen financiële dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant
Neem contact op

Wij helpen u graag

  • Tegen financiële dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant