Uitspraak: ING mag bankrelatie met stichting niet beëindigen voor interne klachtenprocedure is doorlopen

Stichting Alfitrah (hierna: “De Stichting”) heeft vanaf 2009 twee zakelijke bankrekeningen bij ING. In 2014 verschijnen er negatieve berichten over De Stichting in de media waarnaar ING een onderzoek heeft gedaan naar de klantrelatie. Hierbij heeft ING onderzocht of de bancaire relatie met De Stichting integriteits- of reputatierisico’s met zich meebrengt. De Stichting is een islamitische educatieve en opvoedkundige stichting en beheert een moskee. Na het onderzoek van ING heeft ING meerdere malen De Stichting verzocht meer informatie te verstrekken over bepaalde transacties op de bankrekeningen van De Stichting.

ING verzoekt Stichting om bewijsstukken ter onderbouwing van een ‘lening’

In juni 2017 heeft ING De Stichting verzocht om meer informatie te verschaffen over een contante storting van € 12.000,- en over een aantal overschrijvingen van in totaal € 12.675,00 naar de bankrekening van een andere stichting: Stichting al-Istiqaamah. Deze overschrijvingen zijn gedaan onder vermelding van ‘lening’. ING heeft kopieën van bewijsstukken gevraagd die de verklaring van De Stichting ondersteunen samen met een kopie van de leningsovereenkomst.

Op grond van de Voorwaarden Zakelijke Rekening kan ING de bancaire relatie op elk gewenst moment opzeggen met een opzegtermijn van 60 dagen. Dit heeft zij per brief van 24 november 2017 dan ook gedaan met ingang van februari 2018. Volgens ING is de reden van de opzegging dat er sprake is van een vertrouwensbreuk die is gebaseerd op een aantal conclusies die ING aan de hand van haar eigen onderzoek heeft getrokken. ING heeft De Stichting verzocht om zo volledig en gedetailleerd mogelijk toe te lichten is van 2 contante stortingen in januari en mei van 2017. Deze stortingen bedroegen € 30.000,- en € 12.000,-. De Stichting gaf als toelichting dat dit was gedoneerd door honderden moskeebezoekers. De Stichting heeft dit verder niet onderbouwd met bewijsstukken. Ditzelfde geldt voor de overschrijvingen van De Stichting aan Stichting al-Istiqaamah.

Daarnaast zijn er ook forse bedragen uit Koeweit ontvangen door De Stichting. Eén van de organisaties die geld heeft overgemaakt aan De Stichting is de International Islamic Charitable Organization. In de media wordt deze organisatie in verband gebracht met radicaal-extremistische organisaties en de bestuursleden worden in verband gebracht met terrorismefinanciering. De ING vindt dit dan ook zeer risicovol.

Stichting start klachtenprocedure bij ING voor opzegtermijn is verstreken

Op verzoek van De Organisatie heeft ING de opzegtermijn nog met 3 weken verlengd zodat De Stichting rechtsmaatregelen kon treffen. Op 14 februari 2018 heeft De Stichting een klacht ingediend bij de directie van ING. De Stichting stelt dat ING haar zorgplicht heeft geschonden door geen belangenafweging te maken voor zij tot opzegging is overgegaan. De Stichting heeft daarbij ING verzocht de opzegging in te trekken tot er meer duidelijkheid is in de zaak.

De Stichting heeft een procedure gestart bij de Rechtbank Amsterdam en daarbij gevorderd de opzegging op te schorten totdat duidelijk is of ING de bancaire relatie mocht opzeggen. De rechtbank neemt als uitgangspunt van de beoordeling de vraag of voor onbepaalde tijd gesloten duurovereenkomsten opzegbaar zijn. In beginsel zijn de bepalingen uit de overeenkomst en de wet beslissend. Als deze bepalingen niet bestaan is de overeenkomst in beginsel opzegbaar.

Rechtbank: ING moet regelingen volgen die ertoe strekken witwassen en terrorisme tegen te gaan

ING is volgens de Voorwaarden Zakelijke Rekening bevoegd de bancaire relatie op te zeggen. Volgens de rechtbank moet ING bij het uitoefenen van deze bevoegdheid wel de maatstaven van redelijkheid en billijkheid in acht nemen. Gelet op de aard van de overeenkomst, de centrale positie die ING in het betalingsverkeer inneemt en de zorgplicht van ING tegenover haar cliënten brengen, volgens de rechtbank, brengen deze maatstaven mee dat ING bij de opzegging de redelijke belangen van haar cliënt in haar overwegingen moet betrekken. Daartegenover staat dat ING zich moet laten leiden door de wettelijke voorschriften die ertoe strekken witwassen en terrorisme tegen te gaan.

De Stichting vordert subsidiair dat ING de opzegging opschort totdat de interne klachtregeling van ING is doorlopen. Wat betreft deze vordering is de rechtbank van oordeel dat ING haar cliënt wel in staat moet stellen zich tegen de beschuldigingen van de bank te verweren. ING mag dit doen door een interne klachtenprocedure. Naar aanleiding van de beslissing na deze klachtprocedure dient ING haar positie te bepalen. Echter, ING heeft hier tegenstrijdige posities ingenomen. In haar correspondentie heeft zij De Stichting naar de klachtenprocedure verwezen terwijl ING tijdens de zitting heeft aangegeven dat haar opzeggingsbesluit vaststond. De rechtbank acht de subsidiaire vordering dan ook toewijsbaar. ING moet De Stichting in staat stellen de bezwaren tegen de opzegging ter beoordeling voor te leggen aan de interne klachtencommissie van ING. ING mag dus haar bancaire relatie niet beëindigen met De Stichting voordat de interne klachtenprocedure van ING is doorlopen.

Klik hier voor de volledige uitspraak van de rechtbank Amsterdam.

Financieel recht advocaten

Mocht u te maken hebben met (dreigende) opzegging van de kredietrelatie door uw bank, neem dan hier contact met ons op. Ons kantoor heeft ruime ervaring met het procederen tegen banken. Neem hier vrijblijvend contact met ons op.

Zie ook vergelijkbare uitspraken:

Wesley van Elven

Wij staan voor u klaar

  • Tegen financiële dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant
Neem contact op

Wij helpen u graag

  • Tegen financiële dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant