Uitspraak: ABN AMRO heeft zich niet schuldig gemaakt aan overkreditering

Sinds 2005 staat X ongeoorloofd in het rood op de betaalrekening. In juni dat jaar is de kredietruimte verhoogd. In juli heeft X een formulier ‘klantprofiel lenen’ ingevuld. In het formulier heeft X ingevuld dat zij 25.000 euro wil lenen om op de rekening af te lossen. De bank heeft dezelfde dag nog een Flexibel Krediet aan X verstrekt ter hoogte van 25.000 euro.

Eind juli 2016 ontstaat een tekort op de bankrekening. De bank heeft het resterende bedrag onder het Flexibel Krediet terugboekt. In augustus dat jaar heeft de bank wederom een krediet aan X verstrekt, nu ter hoogte van 6.200 euro. Aan het einde van die maand is de bank overgegaan tot blokkering van het Flexibel Krediet. De reden daarvoor is dat er een verhoogd risico bestaat op betalingsproblemen.

X stelt dat de bank zich schuldig heeft gemaakt aan overkreditering. Daarom zou de bank haar zorgplicht hebben geschonden. In eerste aanleg worden de vorderingen erop afgewezen, omdat de bank aan haar zorgplicht heeft voldaan en de bedragen onder het maximale van de leencapaciteit viel.

Hoger beroep

De bank voet aan dat de vordering in 2011 zou zijn verjaard, aangezien X al sinds 2006 bekend is met de gestelde overkreditering. De vordering van X is inderdaad verjaard. Er is geen sprake van overkreditering. Ook heeft geen schending plaatsgevonden van de waarschuwingsplicht of informatieplicht door de bank. Het vonnis in eerste aanleg wordt bekrachtigd.

Klik hier voor de volledige uitspraak.

Financieel recht Advocaten

Is er bij u ook sprake van overkreditering? Of twijfelt u of de bank of kredietverstrekker u destijds meer geld heeft geleend dan verantwoord was? Neem dan contact met ons op.

Lenie Spoor

Wij staan voor u klaar

  • Tegen financiële dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant
Neem contact op

Wij helpen u graag

  • Tegen financiële dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant