Uitspraak: Beroep op dwaling vanwege Euribor manipulatie mislukt

Jabb Beheer heeft een financiering bij de Rabobank. Het rentetarief van deze financiering kan door Jabb Beheer worden omgezet in de 3-Maands Euribor. Begin 2008 komt Rabobank met het voorstel om het renterisico op deze lening af te dekken door gebruik te maken van een renteswap. Vanaf maart 2008 komt er een renteswapovereenkomst tussen Jabb Beheer en de Rabobank tot stand. In deze overeenkomst staat dat de Rabobank de 3-Maands Euribor betaald en Jabb Beheer een vaste rente van 4,47% aan Rabobank betaald. Nadat de Euribor in 2008 sterk is gedaald, maakt Jabb Beheer gebruik van de mogelijkheid om het rentetarief van de financiering om te zetten in de 3-Maands Euribor. Een jaar later verkoopt Jabb Beheer het onroerend goed dat was gefinancierd met de lening van de Rabobank. Nu de renteswap een negatieve waard had werd deze overgenomen door meneer X. X was de bestuurder en aandeelhouder van Jabb Beheer.
In mei 2010 verstrekt de Rabobank twee leningen aan meneer X. Deze leningen hebben een rentepercentage dat gekoppeld is aan de Euribor. Ook X sluit, net als Jabb Beheer, een renteswapovereenkomst met de Rabobank.
Nadat Rabobank in 2013 een schikking treft met de Amerikaanse autoriteiten vanwege het manipuleren van de Euribor, stellen Jabb Beheer en meneer X dat zij de renteswapovereenkomst kunnen vernietigen op grond van dwaling.

Vordering tot vernietiging op grond van dwaling wordt in eerste aanleg afgewezen

Rabobank is het niet eens met de vernietiging van de renteswapovereenkomsten door Jabb Beheer en meneer X. Zij weigert dan ook om over te gaan tot terugbetaling. Jabb Beheer en meneer X starten een procedure waarin zij ontbinding dan wel vernietiging vorderen op grond van dwaling. Jabb Beheer en X zijn namelijk van mening dat zij de renteswapovereenkomsten niet zouden hebben afgesloten als zij hadden geweten dat Rabobank de Euribor manipuleerde.
In eerste aanleg wijst de rechtbank de vordering van Jabb Beheer en X af. De rechtbank stelt dat de financieringsovereenkomst en de renteswapovereenkomst niet los van elkaar gezien kunnen worden. Doordat deze twee overeenkomsten niet los van elkaar gezien kunnen worden heeft de manipulatie van de Euribor geen invloed op de vaste rente die Jabb Beheer en X vanwege de renteswap betaalden.

Overeenkomsten kunnen los van elkaar worden gezien maar hangen nauw samen

In hoger beroep voeren Jabb Beheer en meneer X aan dat de financieringsovereenkomst en de renteswapovereenkomst wel degelijk los van elkaar gezien moeten worden. Daarnaast stellen zij dat de manipulatie van de Euribor wel van invloed op hen is omdat zij op grond van de renteswapovereenkomst de Euribor rente van de Rabobank ontvangen. Het hof brengt een nuance aan in de stelling van de rechtbank dat de overeenkomsten niet los van elkaar gezien kunnen worden. Het hof stelt dat de overeenkomsten weliswaar los van elkaar gezien kunnen worden maar dat er een nauwe samenhang tussen de overeenkomsten bestaat. Deze nauwe samenhang brengt mee dat bij een beroep op dwaling wel beide overeenkomsten moeten worden betrokken. De reden dat het hof stelt dat er een nauwe samenhang bestaat is het feit dat de Rabobank de renteswap alleen aanbiedt in combinatie met een onderliggende financiering die een variabele rente heeft.

Manipulatie van Euribor had geen invloed op financiering

Omdat Jabb Beheer en X de Euribor betaalden voor de financieringsovereenkomst en gelijktijdig de Euribor ontvingen op basis van de swapovereenkomst, is het hof van oordeel dat de manipulatie per saldo geen invloed heeft gehad op de constructie van Jabb Beheer en X. Zij verweren zich hiertegen door te stellen dat niemand een overeenkomst zou sluiten die onder invloed van manipulatie staat. Dit verweer gaat volgens het hof niet op omdat Jabb Beheer en X de financieringsovereenkomst, die ook gebaseerd is op de Euribor, niet willen vernietigen.

Rabobank was niet verplicht om klanten te informeren over manipulatie

Verder voeren Jabb Beheer en X aan dat de Rabobank hen had moeten informeren over de manipulatie van de Euribor. Hoewel medewerkers van Rabobank Nederland de Euribor hebben gemanipuleerd hadden de medewerkers van de lokale Rabobank hen hierover moeten informeren. Jabb Beheer en X zijn namelijk van mening dat de kennis van medewerkers van Rabobank Nederland kon worden toegerekend aan de medewerkers van de lokale Rabobank. Het hof gaat niet mee in deze gedachtengang. Hoewel de lokale Rabobank en Rabobank Nederland tot 2015 verschillende rechtspersonen waren maakten zij wel uit van dezelfde groep. Dit brengt echter niet mee dat de kennis van Rabobank Nederland zonder meer geldt als de kennis van de lokale Rabobank. Verder voert het hof aan dat de loyaliteitsverplichting die op grond van de redelijkheid en billijkheid en de Algemene Bankvoorwaarden op de Rabobank rust, niet meebrengt dat zij verplicht was om mededelingen te doen over de manipulatie van de Euribor.
Jabb Beheer en meneer X worden ook in hoger beroep niet in het gelijk gesteld en dus laat het hof het vonnis van de rechtbank in stand.

Klik hier voor de volledige uitspraak van het Gerechtshof Amsterdam

Financieel Recht Advocaten

Heeft u een renteswap en zoekt u hulp of bijstand, bijvoorbeeld om op een gelijk niveau met de bank in gesprek te raken of om te weten te komen of u aanspraak kunt maken op een schadevergoeding, neem dan hier vrijblijvend contact met ons op.

Zie ook vergelijkbare uitspraken:

Joost Papeveld

Wij staan voor u klaar

  • Tegen financiële dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant
Neem contact op

Wij helpen u graag

  • Tegen financiële dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant