Uitspraak: Rabobank verstrekt onvoldoende informatie bij afsluiten renteswap en schendt daarmee haar waarschuwingsplicht

Bedrijf X zoekt financiering voor de bouw van een nieuw bedrijfspand. Hiervoor benadert zij verschillende banken. Zij vindt deze financiering uiteindelijk bij Rabobank en FGH Bank. FGH Bank is onderdeel van de Rabobank. Voor deze lening wil bedrijf X het renterisico afdekken met een renteswap. Rabobank legt uit dat bedrijf X met een renteswap de swaprente plus een debiteurenopslag betaald. Eind 2007 gaat bedrijf X akkoord met een financieringsofferte van FGH Bank. Bedrijf X ontvangt een lening van 12 miljoen euro met een looptijd van 5 jaar en betaald hiervoor de één-maands Euribor rente met daar bovenop een debiteurenopslag van 1,15%. Daarnaast sluit zij met de Rabobank een renteswap-overeenkomst die begin 2009 ingaat. Deze renteswap heeft een looptijd van 10 jaar en een swaprente van 4,65%. Rabobank verstrekt daarnaast nog twee aanvullende leningen aan bedrijf X. Omdat er in 2008 een liquiditeitstekort ontstaat bij bedrijf X brengt Rabobank bedrijf X onder bijzonder beheer. Hierdoor stelt de Rabobank dat het debiteurenrisico is toegenomen waardoor zij in 2010 de debiteurenopslag van de renteswap verhoogt. In 2014 verlengt FGH Bank de lening en verhoogt de opslag naar 2,5%. Bedrijf X beëindigt de renteswap-overeenkomst in 2016 en betaald de negatieve waarde van bijna 7,5 ton aan Rabobank.

Bedrijf X wordt in eerste aanleg niet gehoord

Bedrijf X stapt naar de rechter en stelt dat Rabobank onrechtmatig heeft gehandeld. Bedrijf X stelt dat Rabobank geen rentecap heeft aangeboden terwijl zij dit wel moest doen. Ook heeft Rabobank bedrijf X voorgehouden dat sprake zou zijn van een vaste rente. De rechter gaat niet met bedrijf X mee en stelt Rabobank in het gelijk. De rechter oordeelt dus dat de Rabobank niet onrechtmatig heeft gehandeld.

Rabobank komt haar waarschuwingsplicht niet na

Bedrijf X is het niet eens met de uitspraak van de rechter en stelt hoger beroep in bij het Gerechtshof in Amsterdam. Volgens bedrijf X heeft de Rabobank, in tegenstelling tot wat de rechter oordeelt, wel degelijk onrechtmatig gehandeld. De opslagen konden gedurende de looptijd van de renteswap-overeenkomst toch worden verhoogd. Hierdoor was er dus geen sprake van een vast rentepercentage. Het Gerechtshof sluit zich aan bij de stelling van bedrijf X. Omdat bedrijf X meermalen aan Rabobank heeft aangegeven dat zij een vaste rente wilde, had de Rabobank er bij het sluiten van de overeenkomst nadrukkelijk en ondubbelzinnig op moeten wijzen dat FGH Bank de opslagen nog steeds kon aanpassen, ondanks het feit dat er een renteswap-overeenkomst was afgesloten. In de gepersonaliseerde productinformatie die de Rabobank aan bedrijf X heeft verstrekt, blijkt nergens in duidelijke bewoording dat de renteswap-overeenkomst niet betekend dat Rabobank de debiteurenopslag niet mag aanpassen. Hierover heeft Rabobank ook geen mondelinge waarschuwing gegeven. Er staat enkel dat de overeenkomst betrekking heeft op de rentelasten exclusief debiteurenopslag. Dit is volgens het Gerechtshof niet voldoende om te kunnen spreken van nadrukkelijke en ondubbelzinnige informatie. Het Gerechtshof oordeelt op basis hiervan dat Rabobank niet heeft voldaan aan haar waarschuwingsverplichting. Daarom kan het handelen van de Rabobank als onrechtmatig worden gezien. Dit betekent dat de Rabobank aansprakelijk is voor de schade die bedrijf X heeft geleden. Dit is de schade die is ontstaan door het verhogen van de renteopslag. Dat bedrijf X ook andere banken heeft benaderd voor de financiering leidt er niet toe dat er sprake is van eigen schuld. De Rabobank stelde dat dit wel het geval is en dat bedrijf X ook voor een andere bank had kunnen kiezen. Het Gerechtshof is het daar dus niet mee eens.
Met deze uitspraak wordt benadrukt dat de Rabobank onvoldoende informatie heeft verstrekt voordat de renteswap-overeenkomst werd gesloten. De Rabobank had duidelijk moeten vermelden dat de renteswap enkel zag op de rentelasten en niet op de debiteurenopslag.

Zie hier de volledige uitspraak van het Gerechtshof Amsterdam

Financieel Recht Advocaten

Heeft u een renteswap en zoekt u hulp of bijstand, bijvoorbeeld om op een gelijk niveau met de bank in gesprek te raken of om te weten te komen of u aanspraak kunt maken op een schadevergoeding, neem dan hier vrijblijvend contact met ons op.

Zie vergelijkbare uitspraken:

Rob Silvertand

Wij staan voor u klaar

  • Tegen financiële dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant
Neem contact op

Wij helpen u graag

  • Tegen financiële dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant