Uitspraak: Verzekeraar schendt zorgplicht door verzekeringnemer niet te wijzen op risico’s van opzeggen verzekering

Mevrouw C heeft via bemiddeling van Veldsink Holding B.V. een autoverzekering afgesloten. Zij wilde haar autoverzekering in december 2016 opzeggen omdat zij via Independer een andere autoverzekering wilde afsluiten. Mevrouw C heeft daarom Veldsink per brief op 20 december 2016 verzocht om de verzekering per 28 januari 2017 op te zeggen. Per 28 februari 2017 heeft mevrouw C via Independer een andere autoverzekering afgesloten. Op 12 januari 2017 heeft mevrouw C nog een brief ontvangen van Veldsink waarin is vermeld dat de verzekering per 28 januari 2017 is opgezegd op verzoek van de verzekeringnemer.

Auto blijkt bij controle van de RDW niet verzekerd te zijn

Op 27 februari 2017 voert de RDW een controle uit. Daaruit blijkt dat de auto van mevrouw C niet verzekerd is. Mevrouw C heeft vervolgens Veldsink een brief gestuurd op 20 maart 2017 waarin zij verzoekt om een verklaring van Veldsink waaruit blijkt dat haar auto op 27 februari 2017 nog was verzekerd. Veldsink heeft mevrouw C medegedeeld dat haar autoverzekering is beëindigd per 28 januari 2017, geheel volgens haar verzoek. Veldsink kon verder niets betekenen voor mevrouw C.

Mevrouw C heeft een klacht ingediend bij het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening. Mevrouw C vordert daarbij dat Veldsink wordt veroordeeld tot vergoeding van de boete van de RDW van € 409,- en tot een gepaste vergoeding voor haar werkzaamheden in deze procedure. Volgens de groene kaart loopt de verzekering van mevrouw C tot 28 februari 2017. Mevrouw C is van mening dat Veldsink haar er expliciet op had moeten wijzen dat de verzekering niet doorliep tot 28 februari 2017. Volgens mevrouw C heeft Veldsink haar zorgplicht geschonden door haar niet te wijzen op de consequentie van het opzeggen van haar verzekering voordat de nieuwe verzekering in zou gaan. Veldsink diende mevrouw C te adviseren over de juiste einddatum van de verzekering. Nu zij dit niet heeft gedaan heeft Veldsink haar zorgplicht geschonden.

Verzekeraar dient de nodige informatie in te winnen bij verzekeringnemer

De Commissie dient te beoordelen of Veldsink de boete van de RDW van € 409,- dient te vergoeden aan mevrouw C. Volgens de Commissie strekt de zorgplicht van een tussenpersoon verder dan enkel het fungeren als doorgeefluik voor consumenten. Op grond van artikel 7:401 van het Burgerlijk Wetboek is de tussenpersoon verplicht bij de uitvoering van zijn werkzaamheden de zorg te betrachten die van een redelijk bekwaam en redelijk handelend tussenpersoon mag worden verwacht. De tussenpersoon dient te waken voor de belangen van de verzekeringnemer en de verzekeringen die tot zijn portefeuille behoren. Er mag van Veldsink in deze situatie worden verwacht dat zij met het oog op het te verstrekken advies de nodige informatie inwint. Daarnaast dient zij mevrouw C te informeren over de risico’s van haar keuze zodat mevrouw C een weloverwogen beslissing kan maken.

Veldsink stelt dat zij de uitdrukkelijke opdracht van mevrouw C heeft uitgevoerd: het beëindigen van de verzekering per 28 januari 2017. Mevrouw C heeft daarbij niet gevraagd om advies waardoor Veldsink ook geen verdere vragen heeft gesteld aan haar. Echter, de Commissie is van oordeel dat Veldsink mevrouw C had moeten wijzen op het risico van het opzeggen van een wettelijk verplichte verzekering. Dit vooral omdat de auto van mevrouw C per 28 januari 2017 mogelijk niet meer verzekerd zou zijn terwijl dit wel wettelijk verplicht was. Veldsink diende dus te informeren of de auto per 28 januari 2017 ergens anders verzekerd zou zijn of dat de auto mogelijk niet meer in bezit van mevrouw C was. Nu Veldsink dit heeft nagelaten is de Commissie van oordeel dat Veldsink toerekenbaar tekort is geshcoten in de nakoming van zijn zorgplicht tegenover mevrouw C. Veldsink hoeft echter niet de gehele boete van € 409,- te betalen. Er is volgens de Commissie ook sprake van eigen schuld van mevrouw C. Uit de brief van Veldsink had mevrouw C kunnen afleiden dat de verzekering werd beëindigd per 28 januari 2017. De Commissie stelt het eigen schuld percentage op 50%. Veldsink dient dus € 204,50 te vergoeden aan mevrouw C.

Klik hier voor de volledige uitspraak.

Financieel recht advocaten

Heeft u ook een geschil met uw verzekeraar of adviseur over uw verzekering? Of heeft u het idee dat de verzekeraar of tussenpersoon haar zorgplicht op andere wijze heeft geschonden? Neem dan hier vrijblijvend contact op met een van onze advocaten. Ons kantoor heeft ruime ervaring met het procederen tegen verzekeraars, banken, tussenpersonen, financieel adviseurs, hypotheekadviseurs, beleggingsadviseurs alsmede vermogensbeheerders.

Zie ook vergelijkbare uitspraken:

Rob Silvertand

Wij staan voor u klaar

  • Tegen financiële dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant
Neem contact op

Wij helpen u graag

  • Tegen financiële dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant