Uitspraak: ASR in het gelijk gesteld in Woekerpolis-zaak

Sinds de jaren ’80 werd de Waerdye-beleggingsverzekering aangeboden. In 2005 kwam hier een einde aan. In die periode waren de regels omtrent informatieverstrekking minder streng dan nu.

De consumentenbond heeft een zaak aanspannen tegen ASR. ASR zou klanten met een Waerdye-polis onvoldoende hebben geïnformeerd met betrekking tot de kosten en de dekking. Ook zouden in de eindkapitalen niet alle ingehouden kosten en premies zijn verwerkt.

De consumentenbond was van mening dat geen wilsovereenstemming had plaatsgevonden met betrekking tot de kosten en premies. ASR had de kosten en premies niet in de offerte of de polis benoemd. ASR is het hier niet mee eens. Volgens ASR was er wel degelijk een wilsovereenstemming nu voorbeeldkapitalen zijn getoond en aanvaard. In de voorbeeldkapitalen waren de kosten en premies verwerkt.

De rechtbank stelt ASR in het gelijk. ASR heeft aan haar informatieverplichtingen voldaan. Hierbij is gekeken naar hetgeen destijds van verzekeraars kon worden verlangd. ASR was niet verplicht de afzonderlijke premie te vermelden nu deze al in de gemengde levensverzekering was verwerkt bij de bruto-premie. Ook heeft de rechtbank geoordeeld dat ASR geen verkeerde eindkapitalen heeft gepresenteerd, nu van de juistheid niet is gebleken.

Klik hier voor de volledige uitspraak.

Financieel Recht Advocaten

Heeft u een vraag over een beleggingsverzekering? Neem dan gerust contact met ons op.

Rob Silvertand

Wij staan voor u klaar

  • Tegen financiële dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant
Neem contact op Laat ons u bellen

Wij helpen u graag

  • Tegen financiële dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant