Uitspraak: ASR moet kosten terugbetalen nadat blijkt dat er onredelijk bezwarende bedingen in de algemene voorwaarden zijn opgenomen

In 1992 heeft mevrouw X een hypotheek van f. 65.000,- afgesloten tegen een rente van 9,5%. Mevrouw X wilde haar woning herfinancieren en heeft daarom contact opgenomen met Falcon Leven N.V. (hierna: “Falcon Leven”) voor het sluiten van een levensverzekering van f. 45.000,- om enerzijds het overlijdensrisico af te dekken en anderzijds een deel van de premie te beleggen in 2 beleggingsfondsen. De verzekering had als ingangsdatum 1 september 1997 en als einddatum 1 september 2021. Falcon Leven is na verloop van tijd opgegaan in ASR. Rond 2007/2008 kwamen er veel berichten in de media over woekerpolissen en te hoge kosten bij verzekeringen. ASR heeft na deze berichten afspraken gemaakt met Stichting Verliespolis en Stichting Woekerpolis Claim. Op grond van die afspraken heeft ASR aan mevrouw X een compensatieregeling toegekend. Deze bestaat uit een eenmalige vergoeding voor in het verleden berekende te hoge kosten ad € 1.006,81, een vergoeding voor het hefboomeffect ad € 47,38 en een jaarlijkse vaste vergoeding van € 88,35 voor te hoge kosten zolang mevrouw X premie betaalt.

Oneerlijke bedingen in algemene voorwaarden

De beleggingen leveren minder op dan verwacht en het lukt niet om de hypotheekschuld af te lossen. ASR houdt volgens mevrouw X teveel kosten in waardoor haar beleggingen minder opleveren. Mevrouw X start een procedure tegen ASR, maar de kantonrechter wijst haar vorderingen af. Mevrouw X gaat in hoger beroep bij het gerechtshof omdat ze van mening is dat enkele bedingen die zijn opgenomen in de algemene voorwaarden onredelijk bezwarend zijn en beroept zich op artikel 6:223 BW en de Richtlijn Oneerlijke bedingen in consumentenovereenkomsten (hierna: “Richtlijn”). Mevrouw X vordert dat ASR de ingehouden kosten en gedane inhoudingen terug moet betalen aan mevrouw X omdat deze bedingen oneerlijk zijn in de zin van de Richtlijn. ASR beroept zich op verval van de vorderingen door de klachtplicht en verjaring. De verjaringstermijn gaat volgens ASR lopen vanaf het moment van afgifte van de polis maar het gerechtshof heeft geoordeeld dat het beroep op verval en verjaring niet kan slagen.

Het gaat om de bedingen uit de algemene voorwaarden waarin de volgende kosten zijn geregeld: beheerskosten, premie overlijdensrisico, poliskosten, kosten ‘verschil verkoop/biedkoers’ en aanvullende administratiekosten.

Bedingen over beheerskosten en overlijdensrisico

De bedingen over beheerskosten en het beding over het overlijdensrisico zijn volgens het hof niet onduidelijk of misleidend en ook niet onredelijk bezwarend. Voor mevrouw X was het duidelijk bij het aangaan van de overeenkomst welke werkzaamheden ASR voor haar zou uitvoeren en wat de hoogte van de te betalen vergoeding daarvoor was.

Bedingen over poliskosten, administratiekosten en verschil verkoop/biedkoers

De bedingen over de poliskosten, de administratiekosten en de kosten ‘verschil verkoop/biedkoers’ zijn volgens het hof wel onredelijk bezwarend. ASR wist of behoorde te weten dat mevrouw X zou worden bewogen tot acceptatie van voor haar zeer nadelige voorwaarden omdat de formulering van deze bedingen erg ingewikkeld was en een normaal geïnformeerde en redelijk omzichtige en oplettende gemiddelde consument de manier waarop ASR de bedingen presenteert in hun algemene voorwaarden niet kon begrijpen.

Gerechtshof: bedingen zijn onredelijk bezwarend en daarom vernietigbaar

Het verweer van ASR dat een cliënt niets meer nodig heeft dan de te betalen maandpremie en het beoogde eindkapitaal brengt volgens het hof niet mee dat ASR onredelijke bezwarende bedingen mag opnemen in hun algemene voorwaarden. Het hof vernietigt de bedingen over de poliskosten, de administratiekosten en de kosten ‘verschil verkoop/biedkoers’ en de kosten en inhoudingen op grond van deze bedingen moeten worden terugbetaald aan mevrouw X.

Financieel Recht Advocaten

Heeft u ook een beleggingsverzekering met een ondoorzichtige kostenstructuur, waarvan de kosten naar uw mening disproportioneel hoog zijn? Ofwel, heeft u een woekerpolis of vermoedt u er een te hebben? Financieel Recht Advocaten is een advocatenkantoor dat al jarenlang gespecialiseerd is op dit terrein. Indien u hulp of bijstand zoekt om op een gelijk niveau met uw verzekeraar in gesprek te raken of om te weten te komen of u aanspraak kunt maken op een schadevergoeding, neem dan hier vrijblijvend contact met ons op.

Klik hier voor de volledige uitspraak van het gerechtshof.

Zie ook vergelijkbare uitspraken:

Rob Silvertand

Wij staan voor u klaar

  • Tegen financiële dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant
Neem contact op

Wij helpen u graag

  • Tegen financiële dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant