Uitspraak: Verjaring is gevaarlijke val voor consumenten met beleggingsverzekering

Stuiting

Consumenten met een beleggingsverzekering dienen de verjaring van hun aanspraken richting zowel aanbieders zoals Aegon, Nationale Nederlanden, Fortis, SNS Reaal, Delta Lloyd, Interpolis alsook hun assurantietussenpersoon te stuiten. Het stuiten van verjaring geschiedt door middel van een stuitingsbrief. In die brief maakt u aan de verzekeraar en/of de tussenpersoon duidelijk dat u verkeerd bent geinformeerd over uw verzekering en dat u de verzekeraar aanspreekt op vergoeding van schade.

Kifid uitspraak

Het is van groot belang dat u zo snel als mogelijk een dergelijke stuitingsbrief verstuurt. In een uitspraak van het Kifid is er recentelijk geoordeeld dat een consument tijdig dient te klagen indien hij meent dat zijn tussenpersoon, meestal een assurantie-adviseur een fout heeft gemaakt. In die zaak had een consument in 1996 door middel van zijn eigen pensioen BV een polis bij Aegon aangeschaft om te voorzien in zijn pensioen. Bij aankoop had de consument een salaris opgegeven dat hoger was dan zijn werkelijke salaris en had de te betalen pensioenverzekeringspremie op dat hoge salaris afgestemd. De premies van een dergelijke verzekering kunnen worden afgetrokken van de winst van de Pensioen BV. De fiscus heeft in 2000 geoordeeld dat de pensioenverzekeringspremie diende te worden verlaagd en moest worden afgestemd op het werkelijke inkomen van de consument. De aanvankelijk aangeboden polis is toen omgezet naar een Fundplan van Aegon. Dat is een beleggingsverzekering waarin er belegd kan worden in zowel aandelen als schuldpapier (obligaties). 

De consument verwijt zijn tussenpersoon dat die de premie te hoog heeft vastgesteld in 1996. Daarnaast verwijt hij zijn tussenpersoon dat die hem ten onrechte niet gewaarschuwd heeft voor de beleggingsrisico’s die kleefden aan het Fundplan. De comissie oordeelt, nadat de Ombudsman de klacht al had afgewezen, dat de consument al in 2000 wist dat de premie te hoog was vastgesteld en dat hij vanaf dat moment 5 jaar de tijd had om daar over te klagen. Door eerst in 2011 te klagen, was de consument te laat. De commissie:

‘5.2 Consument heeft gesteld dat hij vrijwel jaarlijks bij Aangeslotene heeft geklaagd nadat de foute salarisgegevens aan het licht waren gekomen. Uit de stukken komt echter naar voren dat hij haar voor het eerst bij brief van 14 december 2011 schriftelijk aansprakelijk heeft gesteld. Dit leidt ertoe dat het door Aangeslotene gedane beroep op verjaring op grond van artikel 3 : 310 lid 1 van het Burgerlijk Wetboek slaagt. Consument heeft aldus immers niet tijdig deze verjaring gestuit door een schriftelijke aanmaning of mededeling als bedoeld in artikel 3 : 317 BW. Dit heeft tot gevolg dat de Commissie de na de hierboven in 5.1 vermelde intrekking nog resterende vordering van Consument niet-ontvankelijk zal verklaren.’

Geschillencommissie Kifid 2014-52 d.d. 28 januari 2014

Conclusie

Heeft u een Woekerpolis, dan is het van belang dat u zowel de aanbieder alsook de adviseur (de tussenpersoon) zo snel als mogelijk uw klachten kenbaar maakt en de verjaring stuit. Voor al die consumenten die een beleggingsverzekering voor hun pensioen of aflossing van de hypotheek hebben afgesloten, doen er verstandig aan om een stuitingsbrief te versturen.

Joost Papeveld

Wij staan voor u klaar

  • Tegen financiële dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant
Neem contact op

Wij helpen u graag

  • Tegen financiële dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant