Nieuws: AFM concludeert dat investeerders de risico’s van crowdfunding mogelijk onderschatten

Per 1 april 2016 heeft de Autoriteit Financiële Markten (AFM) een aantal voorschriften geïntroduceerd voor crowdfunding. Deze voorschriften behelzen onder meer doch niet uitsluitend: dat natuurlijke personen meer mogen investeren dan voorheen, dat crowdfundingplatforms beleggers doorlopend moeten adviseren over het spreiden van hun vermogen over verschillende leningen, dat er bij investeringen van méér dan € 500,= een investeerdertoets moet worden afgenomen en dat een consument per 1 april 2016 de mogelijkheid heeft om een investering binnen 24 uur te ontbinden.

AFM evalueert nieuwe crowdfundingvoorschriften

Thans is de AFM bezig met een evaluatie van deze crowdfundingvoorschriften. De evaluatie bestaat uit verschillende consumentenonderzoeken en een consultatieronde. Deze onderzoeken worden uitgevoerd in samenwerking met crowdfundingplatformen. Stakeholders worden opgeroepen om input aan te dragen bij de AFM. Met de consumentenonderzoeken beoogt de AFM de effectiviteit van het toezicht op de crowdfundingsector en de werking en voorschriften te verbeteren.

Deel van de investeerders onderschat risico’s crowdfunding

Concluderend op basis van haar eerste bevindingen, stelt de AFM in haar rapportage ‘Evaluatie Crowdfunding Voorschriften’ dat een deel van de investeerders de risico’s van crowdfunding onderschat. Zo acht ongeveer 40% van de respondenten de risico’s van crowdfunding kleiner dan die van beleggen in aandelen en schatten investeerders de kans op mislukking van een door de crowd gefund project op 2,5%. Dit is op basis van de huidige wetenschap niet realistisch.

AFM gaat informatievoorziening vanuit platforms omtrent risico’s scherper controleren

Consumenten hechten veel waarde aan de risicokwalificatie die een platform aan een bepaald crowdfundingsproject geeft. De AFM benadrukt echter dat investeerders zelf ook een gedegen analyse moeten uitvoeren. De AFM zal scherper gaan controleren op de wijze waarop platformen een project met bijbehorende risico’s beoordelen en hoe de investeerders daarover worden geïnformeerd.

AFM adviseert spreiding en belegging van een verantwoord deel van het vermogen

Gezien de onduidelijkheid over risico’s van crowdfunding, raadt de AFM consumenten aan een verantwoord deel van hun vermogen in crowdfunding te investeren en dit te spreiden over meerdere projecten. Als richtlijn hanteert zij maximaal 10% van het vrij belegbaar vermogen.

Klik hier voor de AFM-rapportage ‘Evaluatie Crowdfunding Voorschriften’. De rapportage van de volledige evaluatie wordt in het voorjaar van 2017 verwacht.

Financieel Recht Advocaten

Financieel Recht Advocaten komt graag in contact met personen die vragen hebben over crowdfunding, personen die voornemens zijn geld te werven middels crowdfunding, schade hebben geleden of vrezen schade te zullen lijden. Klik hier voor vrijblijvend contact met een van onze advocaten.

Zie ook vergelijkbare artikelen:

Wesley van Elven

Wij staan voor u klaar

  • Tegen financiële dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant
Neem contact op

Wij helpen u graag

  • Tegen financiële dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant