Menu

Controle toezicht crowdfunding schiet tekort

03 November 2016

Op 2 november 2016 publiceerde het Financieele Dagblad een artikel over de beleggingsvorm crowdfunding. Het blijkt dat er steeds meer crowdfundingprojecten failliet gaan en beleggers schade lijden. Niet zelden blijkt naderhand dat de beleggers op basis van niet juiste informatie een beleggersbeslissing hebben genomen, terwijl deze informatie vaak van accountantskantoren afkomstig is en de markt op informatie afkomstig van een accountants(kantoor) af zou mogen gaan. Dit gezien de publieke taak die een accountant heeft, een zorgplicht jegens derden. De zorgen hierover nemen in de markt en onder kenners mede als gevolg van het toenemende aantal defaults sterk toe. Financieel Recht Advocaten is betrokken bij de in het krantenartikel genoemde procedure bij de Accountantskamer. Ook in dit geval is het vermoeden dat door het betrokken accountantskantoor een niet juiste prognose is afgegeven waarop een transactie tot stand is gekomen en beleggers een crowdfundingsproject hebben gefund.

Heeft u schade geleden als gevolg van crowdfunding of als gevolg van een andere alternatieve financieringsvorm? Neem dan vrijblijvend contact op met Financieel Recht Advocaten. Wij staan u graag te woord.

Klik hier voor het artikel in het Financieele Dagblad.

Zie ook vergelijkbare artikelen:


Terug


Laatste tweets