Nieuws: AFM: hypotheekverstrekkers berekenen nog steeds te hoge boeterente

De Autoriteit Financiële Markten publiceerde in maart 2017 een leidraad gepubliceerd waarin de uitgangspunten staan waaraan banken zich moeten houden bij de berekening van de boeterente (klik hier). Deze boeterente werd in rekening gebracht indien consumenten hun hypotheek vroegtijdig wilde oversluiten. In april 2017 heeft de AFM vervolgens nog een stappenplan en checklist gepubliceerd aan de hand waarvan de boeterente berekend kan worden (klik hier). Wettelijk gezien mogen banken sinds 2016 geen boeterente meer in rekening brengen ter compensatie van het financiële nadeel dat zij lijden door de vervroegde aflossing.

9 van de 15 onderzochte aanbieders brachten alsnog een te hoge vergoeding in rekening

De AFM heeft ruim een jaar nadat de leidraad is gepubliceerd onderzoek gedaan naar de naleving van de wetgeving waarvoor de leidraad is gepubliceerd. Het rapport wat is opgesteld naar aanleiding van dit onderzoek heeft de AFM op 26 juni 2018 gepubliceerd. De AFM heeft 15 aanbieders onderzocht. Van deze 15 aanbieders zijn er 9 die in minimaal 1 van de 10 onderzochte dossiers een te hoge vergoeding in rekening hebben gebracht. De bedragen die teveel in rekening waren gebracht varieerden van enkele euro’s tot duizenden euro’s. In het overgrote deel van de dossiers, 118 van de 150 onderzochte dossiers, is niet meer in rekening gebracht dan het financiële nadeel. Naar aanleiding van deze onderzoeksresultaten hebben een aantal aanbieders zelf onderzoek uitgevoerd. Daarbij hebben zij geconstateerd dat er in andere dossiers ook een te hoge berekening was gemaakt. De aanbieders hebben deze fouten hersteld.

De AFM geeft 3 oorzaken voor het feit dat er een te hoge vergoeding in rekening is gebracht door verschillende aanbieders. Als eerste oorzaak stelt de AFM dat er individuele fouten zijn gemaakt door gegevens onjuist in te voeren bij de berekening. Daarnaast is er een onjuiste inrichting van systemen die de fouten veroorzaken. Bijvoorbeeld doordat deze systemen een onjuiste renteopslag hanteren. Als derde en laatste oorzaak stelt de AFM dat er een onjuiste benadering is van het financiële nadeel doordat bijvoorbeeld de resterende rentevaste periode naar boven wordt afgerond.

Aflosnota’s die aanbieders verstrekken zijn onvolledig of onbegrijpelijk

Naast bovenstaande resultaten heeft de AFM ook geconcludeerd dat er bij alle aanbieders belangrijke gegevens ontbreken in de aflosnota. Hierdoor is de berekeningswijze niet voldoende transparant en krijgen huizenbezitters geen goed beeld waarop de berekening is gebaseerd. Bij 3 van de 15 aanbieders miste er zelfs zoveel informatie dat het volledig onduidelijk was waarop de berekening was gebaseerd.

De AFM gaat ervan uit dat aanbieders de vergoeding voor de vervroegde aflossing zo bepalen dat deze niet hoger is dan het financiële nadeel. Dit kan berekend worden aan de hand van de leidraad. Deze berekening moet voldoende transparant zijn zodat huizenbezitters kunnen controleren waarop de berekening is gebaseerd. De AFM verwacht dat de huizenbezitters die teveel hebben betaald worden gecompenseerd en dringt bij de aanbieders aan op een snel herstel van de fouten. Daarnaast moeten de aanbieders aantonen dat zij hun berekeningswijze hebben aangepast. De AFM blijft de rest van het jaar het tempo en de kwaliteit van de verbeteringen die de aanbieders doorvoeren monitoren.

Klik hier voor het rapport van de AFM.

Financieel Recht Advocaten

Heeft u (vanaf 14 juli 2016) ook een aflosboete/boeterente betaald wegens het vervroegd aflossen of oversluiten van de hypotheek? En heeft u het idee dat uw hypotheekverstrekker daarbij een hogere aflosboete/boeterente heeft doorberekend, dan het daadwerkelijk door haar financieel geleden nadeel? Neem hier dan vrijblijvend contact op met een van de advocaten van Financieel Recht Advocaten. Onze advocaten zijn gespecialiseerd in het financieel recht en kunnen u bijstaan of adviseren indien u een geschil heeft met uw bank, verzekeraar, tussenpersoon of een andere (financiële) dienstverlener.

Zie ook vergelijkbare artikelen:

Fabienne de Jong

Wij staan voor u klaar

  • Tegen financiële dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant
Neem contact op

Wij helpen u graag

  • Tegen financiële dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant