Nieuws: AFM legt bestuurlijke boete op aan DeGiro

De Autoriteit Financiële Markten heeft een bestuurlijke boete van 2 miljoen euro opgelegd aan de Nederlandse dochteronderneming van Flatex-DeGiro Bank AG (Flatex). De dochteronderneming DeGiro verzuimde volgens de AFM structureel om ongebruikelijke transacties te melden bij de Financial Intelligence Unit Nederland (FIU).

Ongebruikelijke transacties

Uit onderzoek van de AFM is gebleken dat DeGiro in 27 gevallen een ongebruikelijke transactie te laat had gemeld en bij 10 gevallen er een onjuiste transactiedatum werd gemeld. Volgens de AFM is dit een kwalijke zaak, omdat deze ongebruikelijke transacties kunnen wijzen op witwassen.

De Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme is in het leven geroepen om het financiële stelsel te beschermen. een van de verplichtingen in de Wwft is het melden van ongebruikelijke transacties bij de FIU. Zo kan er onderzocht worden of deze transacties afkomstig zijn uit het criminele milieu.

Te laat gemeld

Beleggingsonderneming, waaronder DeGiro valt, zijn verplicht om deze transacties te melden. DeGiro had van medio 2019 tot medio 2020 in totaal 36 meldingen gedaan. Het grootste gedeelte van die meldingen kwam te laat binnen, soms enkele maanden na de wettelijke termijn.

Ook klopte de transactiedatum bij bijna één op de drie niet. Daarmee overtrad DeGiro weer een verplichting uit de Wwft. Omdat DeGiro door een juridische fusie in mei 2021 is opgegaan in Flatex-DeGiro, wordt de boete aan die onderneming opgelegd.

Financieel Recht Advocaten

Wilt u advies over of begeleiding bij conflicten over het cliëntenonderzoek van banken en de registratie van persoonsgegevens in de Gebeurtenissenadministratie, het IVR, het Incidentenregister en het EVR? Neem dan vrijblijvend contact met ons op.

Jamiro van de Wiel

Wij staan voor u klaar

  • Tegen financiële dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant
Neem contact op

Wij helpen u graag

  • Tegen financiële dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant