Nieuws: AFM treft productinterventiemaatregelen voor binaire opties en contracts for difference

Op 19 april 2019 heeft de Autoriteit Financiële Markten (AFM) maatregelen genomen ten aanzien van de handel in binaire opties en contracts for difference (CFD’s). De in maart aangekondigde maatregelen volgen op eerder door de Europese toezichthouder genomen maatregelen. De European Securities and Markets Autority (ESMA) heeft, als Europese toezichthouder op financiële markten, in juli 2018 al een tijdelijk verbod opgelegd op de verkoop van de binaire opties en de handel in CFD’s beperkt. Deze maatregelen waren tijdelijk van aard omdat de ESMA nog niet de bevoegdheid heeft om permanente maatregelen te nemen.
In 2011 werd door de ESMA en AFM al een waarschuwing afgegeven voor speculatieve beleggingsproducten. De waarschuwing volgde op veel klachten over de aanbieders van deze producten. Hoewel de ergste en vaak frauduleuze praktijken werden aangepakt werd het probleem niet opgelost. Zelfs wanneer de regels werden nageleefd verloor een groot deel van de niet-professionele beleggers veel geld of bleef zelfs achter met een restschuld. In 2015 zochten verschillende nationale toezichthouders de samenwerking met de ESMA op om tot een oplossing te komen. De besluiten van 19 april 2019 sluiten deze samenwerking af door een permanente oplossing te bieden voor de bescherming van retail-beleggers.

Verbod op binaire opties en beperking voor contracts for difference

Met het door de AFM genomen besluit is er nu wel een permanent verbod op binaire opties. Dit verbod ziet op het vanuit Nederland op de markt brengen, verspreiden of verkopen van binaire opties aan niet-professionele beleggers. Voor de CFD’s geldt een beperking op het in Nederland op de markt brengen, verspreiden of verkopen aan niet-professionele beleggers. De beperking houdt in dat wanneer vanwege het contract een verlies geleden wordt van meer dan 50% van de initiële inleg, het contract automatisch wordt gesloten.
Vanaf 3 januari 2018 heeft de AFM, met de invoering van MiFID II, de bevoegdheid om de verkoop van financiële producten te verbieden of te beperken. Dit is de eerste keer dat de AFM van deze bevoegdheid gebruik heeft gemaakt.

Hoe werken binaire opties?

Binaire opties zijn complexe financiële producten die in de praktijk weinig tot niets te maken hebben met beleggen. Het lijkt meer op gokken dan op beleggen. Met een binaire optie kan de koper een voorspelling doen voor de stand van een index of aandeel na een bepaalde tijd. Dit kan gaan om een uur, een dag of een jaar. Indien na de afgesproken periode het aandeel of de index hoger staat dan wint de koper. Zo niet, dan verliest hij zijn volledige inleg. De vergelijking met een kop of munt spel is hier snel gemaakt. Het probleem van de binaire opties is dat de koper zijn inleg niet verdubbeld bij winst maar wel zijn volledige inleg kwijt is bij verlies. Hierdoor moet een ‘belegger’ het vaker bij het rechte eind hebben dan een foute voorspelling doen. Dit is in de praktijk nagenoeg onmogelijk waardoor een verlies op de lange termijn bijna gegarandeerd is.

Wat is een contract for difference?

Een contract for difference is een complex financieel product dat anders werkt dan een binaire optie. Dit is een contract tussen partijen waar de verkoper aan de koper het verschil betaalt tussen de waarde van een onderliggend product bij aankoop en bij verkoop. Wanneer deze uitkomst negatief is zal de koper aan de verkoper het verschil betalen. Met deze contracten kan geprofiteerd worden van de stijging in aandelen zonder het aandeel zelf aan te kopen. In beginsel heeft dit product niet veel meer risico dan de koop van de aandelen zelf. Echter, vaak worden CFD’s aangekocht met deels geleend geld waardoor er een hefboom ontstaat. Hierdoor kunnen de winsten hoog zijn maar zodra het misgaat zullen ook de verliezen groot zijn. De beperking die nu in werking is getreden beoogd de belegger te beschermen tegen het verliezen van zijn volledige inleg. Hierdoor wordt het risico op een restschuld geëlimineerd.

Klik hier voor het nieuwsbericht op de website van de AFM.

Klik hier voor het besluit productinterventie binaire opties van de AFM.

Klik hier voor het besluit beperking CFD’s van de AFM.

Financieel Recht Advocaten

Heeft u schade geleden met het beleggen in binaire opties of CFD’s? Neem dan hier contact op met een van de gespecialiseerde advocaten van Financieel Recht Advocaten. Onze advocaten hebben ruime ervaring met het procederen tegen banken en andere financiële instellingen.

Zie ook vergelijkbare nieuwsberichten:

Rob Silvertand

Wij staan voor u klaar

  • Tegen financiële dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant
Neem contact op

Wij helpen u graag

  • Tegen financiële dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant