Nieuws: AFM waarschuwt beleggers voor malafide beleggingsprojecten als gevolg van lage rente

Volgens Merel van Vroonhoven, voorzitter van de stichting Autoriteit Financiële Markten (“AFM”), beginnen de eerste tekenen van een financieel-technologische revolutie zichtbaar te worden in Nederland. Onderdeel van deze revolutie is dat steeds meer consumenten, als gevolg van de historisch lage rente op spaarrekeningen, hun heil in risicovolle beleggingsprojecten zoeken. Zo is de lage rente op spaarrekeningen een van de oorzaken voor de sterk in ontwikkeling zijnde crowdfundingsmarkt. De rente op beleggingen al dan niet via crowdfundingsprojecten is immers vele malen hoger. Van Vroonhoven wijst echter op het gebrekkig onderzoek dat veel consumenten doen naar dergelijke beleggingsprojecten en waarschuwt voor de risico's daarvan. Volgens Van Vroonhoven biedt het slechte onderzoek dat consumenten doen naar beleggingsprojecten kansen aan malafide partijen om snel rijk te worden op de beleggingsmarkt. Dit zal ten koste gaan van de beleggende particulieren.

Kennis- en informatieasymmetrie crowdfunding leidt tot grote risico's

In ons nieuwsbericht van 2 juni 2015 hebben wij de particuliere markt reeds gewaarschuwd voor de gevaren die op de loer liggen bij crowdfundingsprojecten. Waar professionele partijen zoals banken hoogopgeleide en ervaren mensen kredietaanvragen laten beoordelen, in het belang van de spaarder, is de particuliere belegger (vaak) niet dan wel niet voldoende in staat om een project dat via crowdfunding gefund wil worden op risico én rendement te doorgronden. Een gemiddelde consument c.q. belegger is doorgaans ook niet staat om de kredietwaardigheid van hun potentiële debiteur juist in te schatten. De informatie- en kennisasymmetrie tussen aanbieders van beleggingsproducten en het beleggende publiek is kortweg vaak groot.

Met de mislukte beleggingsprojecten zoals de aandelenlease- en woekerpolis-affaire vers in het geheugen, vraagt Financieel Recht Advocaten zich niet af of, maar wanneer de eerste mislukkingen zich zullen voordoen en grote beleggingsschade zal ontstaan. Particuliere beleggers (maar ook (zakelijke) investeerders) dreigen daarbij wederom de grote verliezers te worden.

Financieel Recht Advocaten

Financieel Recht Advocaten komt graag in contact met personen die vragen hebben over crowdfunding, schade hebben geleden of vrezen schade te zullen lijden. Klik hier voor vrijblijvend contact met een van onze advocaten.

Klik hier voor het artikel van de Volkskrant d.d. 18 februari 2016 waarin meerdere zorgen van Van Vroonhoven over de lage rentestand zijn verwoord.

Klik hier voor ons artikel d.d. 2 juni 2015 inzake het risico van crowdunding voor investeerders maar zeker ook particuliere beleggers.

Wesley van Elven

Wij staan voor u klaar

  • Tegen financiële dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant
Neem contact op
Fabienne de Jong

Wij helpen u graag

  • Tegen financiële dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant