Nieuws: AFM waarschuwt voor Nederlands Innovatiefonds

De AFM heeft vandaag (22 januari 2018) in een persbericht beleggers gewaarschuwd voor aanbiedingen van het Nederlands Innovatiefonds B.V. (Nederlands Innovatiefonds). De AFM vermoedt dat het Nederlands Innovatiefonds onjuiste en onvolledige informatie verstrekt over de obligaties die worden aangeboden. De toezichthouder vermoedt eveneens dat slechts een beperkt gedeelte van het bij beleggers opgehaalde geld, door het Nederlands Innovatiefonds conform haar toezegging wordt belegd in nieuwe, innovatieve technologieën. Het geld van beleggers wordt mogelijk gebruikt voor andere doelen, hetgeen in strijd is met de Wet handhaving consumentenbescherming.

Geld van beleggers wordt mogelijk weggesluisd

De AFM stelt in haar persbericht rekeningafschriften in haar bezit te hebben van het Nederlands Innovatiefonds en daaraan gelieerde ondernemingen, waaruit volgt dat een aanzienlijk deel van het bij beleggers opgehaalde geld is overgemaakt naar andere ondernemingen met dezelfde directie als het Nederlands Innovatiefonds. In een eerste telefonische reactie stelt een lid van de directie, Ruben Wolf, ‘niet op de hoogte te zijn’ van de waarschuwing. Bestuurders van andere entiteiten in het netwerk rond het Nederlands Innovatiefonds waren niet direct telefonisch bereikbaar, of willen niet ingaan op hun relatie met het fonds.

Een project dat wordt vermeld op de website van het Nederlands Innovatiefonds is Nanofixit, een bedrijf dat zgn. “screenprotectors” aanbiedt die schade aan beeldschermen voorkomen. Wolf is volgens gegevens van de Kamer van Koophandel één van de twee bestuurders van Nanofixit.

Vermoedelijk oneerlijke handelspraktijken

De AFM vermeldt in haar persbericht dat er nog geen overtreding is vastgesteld, maar dat zij de beleggende consumenten wel vast waarschuwt. Op grond van de bankafschriften van het Nederlands Innovatiefonds is er aanleiding om een overtreding te vermoeden.

Zie vergelijkbare nieuwsberichten:

Neslihan Karacaoglan

Wij staan voor u klaar

  • Tegen financiële dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant
Neem contact op

Wij helpen u graag

  • Tegen financiële dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant