Nieuws: AFM waarschuwt voor obligaties Sun Interest

De Autoriteit Financiële Markten heeft de markt en beleggers gewaarschuwd voor Sun Interest. Sun Interest biedt beleggingen aan. Het betreffen obligaties om te kunnen investeren in grond. Op deze grond worden zonneparken geëxploiteerd.

Naar verluidt is het verplichte prospectus nooit gepubliceerd. Verder circuleren in de markt vermoedens dat de bij Sun Interest ingelegde gelden anders worden besteed dan aan de beloofde zonneparkgrond.

Financieel Recht Advocaten

Heeft u, al dan niet op advies van een beleggingsadviseur, belegd in grond of in Sun Interest of in een andere alternatieve belegging (zoals in een hegde fund, hout, grond, wijn, edelmetalen of life settlements / amerikaanse levensverzekeringen) en heeft u schade geleden of dreigt u schade te lijden, neem dan vrijblijvend contact op met een van de advocaten van Financieel Recht Advocaten. Wij procederen over de zorgplicht van aanbieders en beleggingsadviseurs van alternatieve beleggingen of beleggingsobjecten. Ook de rol van notarissen en accountants worden bij deze beleggingen goed bekeken. Onder omstandigheden hebben accountants en notarissen een zorgplicht jegens derden, investeerders c.q. beleggers.

Klik hier voor een artikel in het Financieele Dagblad waarin de AFM waarschuwt voor obligaties van Sun Interest.

Zie ook vergelijkbare artikelen en uitspraken:

Jamiro van de Wiel

Wij staan voor u klaar

  • Tegen financiële dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant
Neem contact op

Wij helpen u graag

  • Tegen financiële dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant