Nieuws: Undercover journalist legt misleidende mededelingen Grondgedachte bloot

Grondgedachte was de marktleider in het aanbieden van landbouwgrond in Nederland aan particuliere beleggers. Grondgedachte, maar ook bedrijven als Investerra, Kavelbeurs en Grondkapitaal speculeerden of speculeren nog steeds op de strategische ligging van grond. Deze bedrijven kochten percelen grond waarvan zij vermoedden dat er ooit huizen of bedrijventerreinen gebouwd zouden worden. Vervolgens werden grote percelen grond opgeknipt en in stukjes aan consumenten verkocht, als belegging. Indien een perceel grond inderdaad voor bebouwing in aanmerking kwam, dan zou de waarde van de grond fors stijgen. Onder meer op die percelen grond kon of kan rendement worden geboekt, is het idee.

Aan consumenten werd niet zelden een onwaarschijnlijk hoog rendement voorgehouden waarbij ook vermoedens worden uitgesproken van misstanden in deze sector. Hier is eerder aandacht voor geweest. Op internet troffen wij recent een al wat ouder artikel aan over beleggen in grond waarbij duidelijk wordt gemaakt dat er sprake is van zeer agressieve verkooppraktijken. Het betreffende artikel is van de hand van de heer Matthijs Rotteveel (hierna: “Rotteveel”), correspondent voor onder meer De Volkskrant en het Financieele Dagblad. Rotteveel is in 2010 voor een journalistiek onderzoek undercover gegaan bij Grondgedachte, een bedrijf dat veel kritiek kreeg van gemeenten en financiële experts, maar desondanks een vergunning had van de AFM. Rotteveel was zeer kort bij Grondgedachte in dienst als verkoper op provisiebasis. De taak van Rotteveel was duidelijk: Verkopen, verkopen, verkopen. Rotteveel werd duidelijk dat medewerkers van Grondgedachte niet zelden misleidende mededelingen deden aan consumenten om een perceel grond te verkopen. De verkopers waren op zoek naar “domme beleggers” zoals een van de medewerkers tijdens een brainstormsessie aangaf. Aan consumenten werd door de verkopers ten onrechte voorgehouden dat de percelen grond waar interesse in werd getoond zeer schaars zijn, dat rendementen van honderden procenten konden worden gehaald en dat planologen in dienst van Grondgedachte hadden gespeculeerd dat de grond binnen 3 jaar bebouwd zal worden. Dit terwijl Grondgedachte niet eens planologen in dienst had. List en bedrog tijdens verkoop van beleggingsproducten aan consumenten kwam naar boven, alles met het ogenschijnlijke doel om de provisie bij verkoop op te strijken. Dit aldus het betreffende artikel.

Grondgedachte en Investerra worden beboet door AFM

Op 14 september 2015 maakte de Autoriteit Financiële Markten (AFM) kenbaar dat zij in 2011 een bestuurlijke boete had opgelegd aan Grondgedachte, omdat zij oneerlijke handelspraktijken zou verrichten (klik hier voor ons eerdere artikel hierover). Grondgedachte zou van november 2009 tot en met maart 2010 misleidende mededelingen hebben gedaan in telefonische verkoopgesprekken met consumenten. Grondgedachte werd door de rechter veroordeeld tot betaling van een boete van € 50.000,=. Naast Grondgedachte werd ook Investerra beboet door de AFM. Investerra had percelen grond als beleggingsobject aangeboden zonder de verplichte vergunning van de AFM. Investerra kreeg hiervoor een boete opgelegd van € 20.400,=.

Inmiddels zijn zowel Investerra als Grondgedachte als onderneming uitgeschreven. Er zijn echter nog voldoende andere partijen die consumenten trachten te verleiden (en misleiden) om middels (grond)beleggingen irreële rendementen te behalen. Dit gebeurt veelal buiten toezicht van de AFM, aangezien de beleggingen boven de toezichtsgrens van € 50.000,- worden aangeboden.

Financieel Recht Advocaten

Belegt u ook (in grond) en bent u ten tijde van het sluiten van de koopovereenkomst misleid of bent u door mededelingen van de verkoper uitgaan van een verkeerde veronderstelling van zaken, lijdt u schade, dreigt u schade te gaan lijden of voelt een en ander gewoon niet goed aan? Neem dan hier vrijblijvend contact met ons op. Financieel Recht Advocaten staat al meer dan tien jaar particulieren en ondernemers bij die een geschil hebben met een aanbieder van financiële producten en diensten. Daarbij procederen wij ook tegen accountants en notarissen, partijen die regelmatig betrokken zijn bij het opzetten of uitvoeren van beleggingstransacties.

Klik hier voor het artikel d.d. 19 maart 2010 met de titel “Domme beleggers, daar zijn we naar op zoek” van M. Rotteveel.

Zie ook vergelijkbare artikelen:

Lenie Spoor

Wij staan voor u klaar

  • Tegen financiële dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant
Neem contact op

Wij helpen u graag

  • Tegen financiële dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant