Nieuws: Banken berekenen te hoge boeterente bij aflossing of oversluiten hypotheek

De Autoriteit Financiële Markten (AFM) heeft op 20 maart jl. een richtlijn (leidraad “Vergoeding Voor Vervroegde Aflossing”) gepubliceerd waarin uitgangspunten staan opgenomen waaraan banken zich moeten houden bij de berekening van de boeterente, welke onder omstandigheden in rekening wordt gebracht indien hypotheekklanten hun hypotheek vroegtijdig willen oversluiten. Daaruit volgt dat sommige banken te hoge boeterentes doorberekenen indien klanten hun hypotheek willen oversluiten of meer willen aflossen dan boetevrij is toegestaan (vaak ca. 10%).

Oversluiten hypotheek aantrekkelijk gezien lage rentestand

Door de huidige lage rentestand, willen veel huizenbezitters die een (oudere) hypotheek met een hoge(re) vaste rente hebben, hun hypotheek oversluiten. Soms moet voor het oversluiten een vergoeding, ook wel “aflosboete” of “boeterente”, worden betaald. Deze vergoeding mag sinds 14 juli 2016 – met de inwerkingtreding van nieuwe Europese regelgeving (MCD) – niet groter zijn dan het financiële nadeel dat aanbieders daardoor hebben. De AFM heeft onderzocht hoe verschillende banken de aflosboete berekenen, en of deze berekening – volgens de AFM – recht doet aan de Europese en nationale regelgeving.

AFM: banken berekenen soms hogere boete dan het werkelijke financiële nadeel

De AFM heeft voor haar onderzoek bij tien grote aanbieders van hypotheken onderzoek gedaan naar de methode waarmee de aflosboete wordt berekend. De AFM concludeert dat deze aanbieders in beginsel dezelfde methodiek hanteren, maar dat de uiteindelijke specifieke berekening en de variabelen die de aanbieder gebruikt in deze berekening onderling verschillen. De AFM is van oordeel, op basis van het onderzoek, dat niet alle toepassingen van de Netto Contante Waarde-methode (NCWmethode) waarborgen dat de te betalen vergoeding voor vervroegde aflossing transparant, eerlijk of maximaal een weergave van het financiële nadeel is.

Wettelijke regeling omtrent berekening boeterente

De leidraad die is gepubliceerd door de AFM zet kaders uiteen waarbinnen kredietverstrekkers zouden moeten opereren. Het is hypotheekverstrekkers toegestaan om van de leidraad af te wijken, voor zover zij maar geen hogere aflosboete / boeterente in rekening brengen dan het daadwerkelijk door hen geleden financiële nadeel. Dat is uiteindelijk de wettelijke norm waar op grond van art. 81c BGfo en art. 7:127 BW door de banken aan voldaan moet worden. Deze nieuwe norm geldt voor hypotheken die per 14 juli 2016 (invoeringsdatum Europese Richtlijjn) zijn overgesloten of waarop meer is afgelost dan (boetevrij) is toegestaan.

Banken verwachten dat zij miljoenen moeten terugbetalen

De banken verwachten miljoenen euro's aan hun klanten terug te moeten betalen, wegens de te hoge aflosboetes die door hen in rekening zijn gebracht.

Klik hier voor de leidraad “Vergoeding Voor Vervroegde Aflossing” d.d. 20 maart 2017 van de AFM.

Financieel Recht Advocaten

Heeft u (vanaf 14 juli 2016) ook een aflosboete/boeterente betaald wegens het vervroegd aflossen of oversluiten van de hypotheek? En heeft u het idee dat uw hypotheekverstrekker daarbij een hogere aflosboete/boeterente heeft doorberekend, dan het daadwerkelijk door haar financieel geleden nadeel? Neem hier dan vrijblijvend contact op met een van de advocaten van Financieel Recht Advocaten. Onze advocaten zijn gespecialiseerd in het financieel recht en kunnen u bijstaan of adviseren indien u een geschil heeft met uw bank, verzekeraar, tussenpersoon of een andere (financiële) dienstverlener. 

Zie ook vergelijkbare artikelen: 

Jamiro van de Wiel

Wij staan voor u klaar

  • Tegen financiële dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant
Neem contact op
Fabienne de Jong

Wij helpen u graag

  • Tegen financiële dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant