Nieuws: Crypto dienstverlener onder streng toezicht

De Europese Commissie heeft aangekondigd om haar wetsvoorstel — inzake crypto dienstverlening — voor te leggen aan het Europese parlement. Dit wetsvoorstel heeft als doel om witwassen en terrorismefinanciering verder tegen te gaan. Wat heeft dit voor impact op crypto en uw anonimiteit?

Aanleiding

Dit voorstel is ontstaan uit een herziening van de Funds Transfer regelgeving 2015. Deze regelgeving is onderdeel van een integrale aanpak van witwassen en terrorismefinanciering.

De implementatie van de wetswijziging zal naar verwachting gelijk lopen met het eerder aangekondigde Markets in Crypto-Assets (MiCA). Dat betekent dat crypto dienstverleners tot 2024 de tijd hebben om de wijziging in haar systemen aan te brengen.

Doel

Het voornaamste doel van het wetsvoorstel zal zijn dat het reguleringskader tussen betaaldienstverlener en crypto dienstverlener gelijk wordt getrokken. Dit houdt in dat de crypto dienstverlener extra informatie moet meesturen bij het verwerken van transacties.

De crypto dienstverlener zal aanvullende eisen krijgen voor het versturen van zowel cryptotransfers als fiat-betalingen. Ook voor het ontvangen van deze betalingen en het vasthouden en blokkeren van transacties zijn extra eisen gesteld.

Extra informatie

Voor het versturen van crypto en fiat betalingen naar andere crypto dienstverleners, stelt de wetswijziging vast dat deze dienstverleners de volgende informatie over de transactie meesturen:

  • De volledige naam van de cliënt;
  • Het accountnummer van de cliënt, mits deze cliënt een account aanhoudt bij de dienstverlener;
  • Het adres, een officieel persoonlijk identificatienummer, het identificatienummer óf de datum en plek van geboorte van de cliënt van de dienstverlener;
  • De volledige naam van de begunstigde van de transactie; en Het accountnummer van de begunstigde, indien de begunstigde een account aanhoudt bij de dienstverlener van de begunstigde.

Dit betekent dat iedere crypto dienstverlener die een transactie ontvangt van een andere crypto dienstverlener moet controleren of de beschreven informatie aanwezig is. Betalingen waarbij deze informatie gedeeltelijk of volledig ontbreekt, kunnen niet worden geaccepteerd door de ontvangende crypto dienstverlener.

Lichtere omstandigheden

Naaste de aanvullende eisen die worden gesteld in het wetsvoorstel, is er ook een mogelijkheid om juist minder informatie mee te sturen. Om te kwalificeren voor deze mildere informatieplicht moet, naast een aantal aanvullende kenmerken, de waarde van de uitgaande transfer, of de totaalwaarde van gerelateerde transfers minder zijn dan € 1.000. Als aan de kwalificatie is voldaan hoeven alleen de eerste 2 informatie-elementen aanwezig te zijn.

Ongeacht of een instelling zwaardere of lichtere informatieplicht heeft, wordt van iedere crypto dienstverlener verwacht dat alle informatie rondom een transactie wordt vastgelegd voor minimaal 5 jaar. Deze informatie moet beschikbaar zijn en worden overhandigd als een toezichthouder of opsporingsinstantie hierom vraagt.

Veranderingen

De belangrijkste verandering is het gelijktrekken van de werkwijze tussen betaaldienstverlener en crypto dienstverlener. Er zullen nieuwe ontwikkelingen en procedures moeten worden ingesteld om informatie beter te bewaren en te delen. Ook moeten deze dienstverleners een werkwijze ontwikkelen waarmee informatie onderling gedeeld kan worden.

Het meesturen van de vereiste informatie in de transactie zelf kan hiervoor uitkomst bieden, maar dit zal vanwege de blocksize en gas fees van veel populaire blockchains praktisch niet uitvoerbaar zijn of resulteren een onacceptabele belasting van het netwerk.

Toezicht

Door deze wetswijziging zal de anonimiteit van crypto in gevaar komen. Het doel van crypto was een gedecentraliseerde wereld waarin overheidsinstanties geen inzage hadden in het transactieverkeer. Veel crypto dienstverleners die gespecialiseerd zijn in het aanbieden van anonieme wallets en het versturen of ontvangen van transacties met privacy coins zullen onder strenger toezicht worden gesteld.

Deze partijen zullen, om te voldoen aan de wetswijziging, hun cliënten onderhevig moeten stellen aan KYC-processen (Know Your Customer) en hun transactieverkeer van de vereiste gegevens voorzien; een verplichting die haaks staat op de privacy gerichte dienstverlening van deze partijen.

Uitdaging

In tegenstelling tot het gebruikelijke betalingsverkeer, is het voor crypto dienstverleners onmogelijk om aan de hand van een wallet-adres vaststellen wie de uitgevende partij van dit adres is, en of deze is uitgegeven door een in Europa gevestigde of actieve dienstverlener.

Hiervoor zal uiteindelijk wel een oplossing voor komen, maar dit wetsvoorstel zal ongetwijfeld tot een aanvullende lastenverzwaring leiden voor crypto dienstverleners. Ook zal hierdoor de toegangsdrempel tot toetreding binnen de sector verder worden verhoogd.

Financieel Recht Advocaten

Heeft u betaaldienstverlener of crypto dienstverlener vragen gesteld die betrekking hebben op de verplichtingen uit de Wwft (Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme), of heeft u vragen over het cliëntenonderzoek/KYC-onderzoek? Neem dan vrijblijvend contact met ons op.

Wesley van Elven

Wij staan voor u klaar

  • Tegen financiële dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant
Neem contact op
Fabienne de Jong

Wij helpen u graag

  • Tegen financiële dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant