Uitspraak: ING cliëntenonderzoek zorgt voor domper

De Commissie van het financiële klachteninstituut Kifid heeft op 26 maart 2021 een uitspraak gedaan. Het onderwerp van de uitspraak is een beëindiging van de klantrelatie naar aanleiding van het ING cliëntenonderzoek.

Aanleiding

Consument heeft een lopende betaalrekening bij de ING Bank en is werkzaam bij bedrijf Y. Bedrijf Y heeft op een zeker moment een order gekregen van bedrijf X. Er zouden machines worden geleverd aan bedrijf X voor een bedrag van € 1.360.000,-. Dit bedrag is door bedrijf X op 9 oktober 2019 betaalt op de particuliere rekening van Consument.

Op 9 december 2019 heeft de FIOD (Fiscale inlichtingen- en opsporingsdienst) een derdenbeslag op het tegoed van de betaalrekening van de Consument gelegd. De Bank heeft vervolgens in het kader van ING cliëntenonderzoek (artikel 3 Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft)) onderzoek verricht naar het rekeningen gebruik van de consument en zijn rekeningen geblokkeerd.

Volgens de Bank zou de Consument de gevraagde informatie, over de herkomst van de gelden, niet op tijd of onvolledig hebben aangeleverd. De Bank was daarom genoodzaakt om de bancaire relatie te beëindigen, gezien de Algemene Bankvoorwaarden. Tevens heeft de Bank de persoonsgegevens van de consument in het Intern Verwijzingsregister (IVR) geregistreerd voor de duur van acht jaar.

Klacht

De Consument vordert herstel van de bancaire relatie en verwijdering van zijn persoonsgegevens uit het IVR, omdat dit negatieve effecten kan hebben op toekomstige bancaire relaties.

Beoordeling

Volgens artikel 35 van de Algemene Bankvoorwaarden, kan de Bank de overeenkomst met de Consument beëindigen. Hiervoor moet wel een gegronde reden voor zijn. De Bank heeft aangevoerd dat de rekeningen voor zakelijke doeleinden zijn gebruikt. De Commissie gaat hier in mee, omdat er op de factuur tussen bedrijf X en bedrijf Y staat dat het geld overgemaakt moest worden naar de Consument haar privérekening. Dit laat duidelijk zien dat de rekeningen zijn gebruikt voor zakelijk gebruik.

Tevens is er uit het cliëntenonderzoek gebleken dat de Consument geen duidelijke uitleg heeft kunnen geven voor de herkomst van de gelden. De Bank heeft door de Wwft verplichtingen het recht om de relatie te beëindigen als er een aannemelijk kans is dat het geld voor criminele doeleinden wordt gebruikt.

De Commissie is ook van mening dat de bank de persoonsgegevens in het IVR mocht opnemen omdat sprake is van oneigenlijk gebruik van de privérekening en van ongebruikelijke transacties. De hiervoor genoemde gronden, die de zorg en aandacht van de bank behoeven, zijn daarvoor op zichzelf voldoende.

Beslissing

De Commissie wijst de vordering af.

Lees hier de gehele uitspraak.

Financieel Recht Advocaten

Wilt u advies over of begeleiding bij conflicten over het cliëntenonderzoek van banken, organisaties of instituties ter voorkoming van witwassen en terrorisme? Neem dan vrijblijvend contact met ons op.

Lenie Spoor

Wij staan voor u klaar

  • Tegen financiële dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant
Neem contact op

Wij helpen u graag

  • Tegen financiële dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant