Uitspraak: Goede doelen stichting wint van Rabobank

Rabobank moet haar bankrelatie met een goede doelen stichting voor Palestijnse weeskinderen in kampen in Gaza, Libanon en Turkije voortzetten. De opzegging was onaanvaardbaar naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid.

ISRAA

De goede doelen stichting ISRAA is een in 2001 opgerichte humanitaire non-profitorganisatie. Zij ondersteunt Palestijnse weeskinderen en Palestijnse vluchtelingen die in kampen in Gaza, Libanon en Turkije verblijven. ISRAA biedt onder meer steun door middel van kleine financiële bijdragen, voedselpakketten, kleding, medische zorg en het vergoeden van collegegelden. Sinds 2003 houdt ISRAA meerdere bankrekeningen bij Rabobank.

Tot augustus 2016 maakte ISRAA gelden over naar The Mercy Association for the Children of Gaza (destijds een lokale partner van ISRAA), die namens ISRAA betalingen verrichtte aan onder meer Palestijnse weeskinderen. In augustus 2016 heeft Rabobank het betaalverkeer met die partij stopgezet (en het hele betaalverkeer met Gaza).

Stopgezet

Uiteindelijk heeft Rabobank ook de relatie met ISRAA opgezegd. De reden van de opzegging was de onduidelijke oorsprong en bestemming van de geldstromen. Hierdoor zou de bank een te groot risico kunnen lopen.

Ook is van de kant van Rabobank in oktober 2017 de eis gesteld dat ISRAA het zogenoemde CBF-keurmerk (het keurmerk van het Centraal Bureau Fondsenwerving) verkrijgt. Het CBF-keurmerk ziet erop toe dat goede doelen daadwerkelijk bijdragen aan een betere wereld, zorgvuldig omgaan met elke euro en verantwoording afleggen en zich onafhankelijk laten controleren. Voor het CBF-keurmerk is onder meer een accountantsverklaring vereist.

Vordering

Uiteindelijk vordert ISRAA Rabobank te veroordelen de bankrelatie met ISRAA voor onbepaalde duur voort te zetten en ISRAA daartoe onbeperkte toegang te garanderen.

ISRAA stelt hiertoe dat de opzegging in strijd is met artikel 2 ABV (Algemene Bankvoorwaarden). Hierin staat de zorgplicht van de bank opgenomen. Bovendien is de opzegging naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar als bedoeld in artikel 6:248 lid 2 BW. Het hebben van een bankrekening is essentieel om aan het maatschappelijk verkeer te kunnen deelnemen. Opzegging zal ervoor zorgen dat andere banken ISRAA niet als klant zullen accepteren.

Volgens ISRAA is er geen sprake van overtredingen van de Wwft (Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme. De boekhouding van ISRAA is waterdicht en volledig transparant. Zij beschikt over een goedkeurende accountantsverklaring. ISRAA heeft steeds meegewerkt aan vragen en onderzoek van Rabobank. Zo heeft zij de ANBI-status aangevraagd en verkregen en een externe accountantscontrole laten uitvoeren. Ook heeft ISRAA de eis aanvaard dat zij het CBF-keurmerk moet aanvragen. Dit keurmerk is thans in zicht.

Verweer Rabobank

Rabobank voert in het verweer aan te moeten voldoen aan de verplichtingen opgelegd in de Wft, Wwft en Sanctiewet 1977. ISRAA zou kort na haar oprichting een deel van haar activiteiten hebben overgenomen van Al Aqsa. Volgens de AIVD (Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst) bestond er een verdenking dat deze stichting terrorisme steunt, onder meer de radicale (en gesanctioneerde) Palestijnse beweging Hamas. De conclusie hiervan was dat Rabobank onvoldoende comfort had dat de gelden van ISRAA daadwerkelijk op de juiste bestemming terecht kwamen.

Ook zou ISRAA nog steeds niet over het CBF-keurmerk beschikken, terwijl Rabobank dit meerdere malen had verzocht. Voor Rabobank is dat het minimumvereiste voor een liefdadigheidsinstelling.

Beoordeling

Voorop wordt gesteld dat ISRAA groot belang heeft met toegang tot het bancaire systeem. Opzegging van de bankrelatie heeft dan ook voor ISRAA zeer verstrekkende gevolgen. Dit heeft voorrang op de verplichtingen van Rabobank op grond van de Wft, Wwft en Sanctiewet.

ISRAA heeft zo veel mogelijk hulp willen bieden aan het onderzoek van Rabobank. Zo zijn de jaarrekening laten controleren door een registeraccountant (afkomstig van een gerenommeerd kantoor) en wordt er hard gewerkt aan het CBF-keurmerk. Ook is er voldoende geïnformeerd dat het geld terechtkomt bij de weeskinderen.

Ook de verwijten die Rabobank ISRAA maakt op basis van de in het geding gebrachte krantenartikelen, snijden vooralsnog geen hout. ISRAA geeft aan dat de desbetreffende artikelen afkomstig zijn van één journalist, die bekend staat om zijn felle anti-islam houding. Tevens zijn deze artikelen gebaseerd op meerdere onjuistheden.

Beslissing

Al met al leidt een afweging van belangen ertoe dat de vordering toewijsbaar is, uiteraard op basis van de feiten en omstandigheden zoals die de voorzieningenrechter bekend. . Rabobank had op het moment te weinig aanwijzingen in handen om te concluderen dat de werkwijze van ISRAA strijdig is met de verplichtingen uit de Wft, de Wwft en/of de Sanctiewet 1977. De voorzieningenrechter veroordeelt Rabobank de bankrelatie met goede doelen stichting ISRAA voort te zetten

Klik hier voor de volledige uitspraak.

Financieel Recht Advocaten

Wilt u advies over of begeleiding bij conflicten over de zorgplicht van banken met betrekking tot een hypotheek of ander financieel product? Neem dan vrijblijvend contact met ons op.

Wesley van Elven

Wij staan voor u klaar

  • Tegen financiële dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant
Neem contact op

Wij helpen u graag

  • Tegen financiële dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant