Nieuws: Dijsselbloem is tevreden over het Kifid, maar er zijn wel verbetermogelijkheden

Minister Dijsselbloem van Financiën heeft antwoord gegeven op Kamervragen van de fractieleden van D66 en CDA. De leden stelden onder andere vragen over de deskundigheid en onafhankelijkheid van het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (hierna: “Kifid”). Ook werden er vragen gesteld over de bindendheid van Kifd-uitspraken. De vragen ontstonden naar aanleiding van de evaluatie in 2016.

Met betrekking tot de vraag over de bindendheid van Kifid-uitspraken was minister Dijsselbloem duidelijk. Van alle klachten die Kifid in behandeling neemt heeft ‘zeker 80% – 90% volgens het Kifid betrekking op een bank, verzekeraar of adviseur die zich vooraf heeft gecommitteerd aan bindendheid’. Wel is minister Dijsselbloem van mening dat het voor consumenten makkelijker moet worden om op te zoeken of de financieel dienstverlener de bindendheid van Kifid-uitspraken accepteert.

Minister: Kifid moet nog laagdrempeliger optreden

Minister Dijsselbloem is tevreden over het Kifid, maar er zijn nog wel verbetermogelijkheden. Deze zijn vooral gericht op de werkwijze van het Kifid. Andere verbeterpunten zijn bijvoorbeeld het begrijpelijker maken van uitspraken en het stimuleren van dienstverleners om de bindendheid van uitspraken te accepteren. Volgens minister Dijsselbloem moet het Kifid nog laagdrempeliger optreden tegenover consumenten. Consumenten hebben soms het gevoel dat ze door hun kennis- en ervaringsachterstand de zaak verliezen en daardoor ontstaat een gevoel van procedurele onrechtvaardigheid. Dit gevoel ontstaat vooral bij consumenten die hun klacht niet nader hebben kunnen toelichten.

Het Kifid wordt door de branche betaald maar dit heeft volgens minister Dijsselbloem geen invloed op de geschilbeslechting. Fractieleden van de SP en D66 merkte op dat uitspraken van het Kifid soms afwijken van de civiele rechter maar volgens minister Dijsselbloem is dit geen probleem, kantonrechters wijken ook wel eens van elkaar af.

“Al met al denk ik dat de evaluatie van het Kifid heeft vastgesteld dat Kifid op de goede weg is. […] De deskundigheid van het Kifid staat niet ter discussie.” aldus minister Dijsselbloem in het slot van zijn brief.

Klik hier voor de brief van Minister Dijsselbloem aan de Tweede Kamer.

Zie ook vergelijkbare nieuwsberichten:

Rob Silvertand

Wij staan voor u klaar

  • Tegen financiële dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant
Neem contact op

Wij helpen u graag

  • Tegen financiële dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant