Nieuws: Dijsselbloem wil de huidige evaluatietermijn omtrent de zorgplicht niet vervroegen

Per 1 januari 2014 is de algemene zorgplicht opgenomen in de Wet financieel toezicht (hierna: “Wft”). Dit artikel dient als vangnetbepaling en als extra bescherming voor consumenten. Indien specifieke regelgeving ontbreekt kan de Autoriteit Financiële Markten (hierna: “AFM”) handhaven op grond van dit artikel. In 2016 heeft de eerste evaluatie van de zorgplicht plaatsgevonden (het nieuwsbericht hierover kunt u hier vinden). De Minister van Financiën was toen tevreden over het functioneren van de algemene zorgplicht uit de Wft.

Fractieleden willen evaluatietermijn inkorten tot 2 jaar

Leden van de fracties van D66 en PvdA hebben vragen gesteld aan de Minister van Financiën. Deze heeft in maart 2017 gereageerd op deze vragen in een brief aan de Eerste Kamer. De volgende evaluatie zal voor 1 januari 2022 aan de Staten-Generaal worden toegezonden. Echter zouden de leden deze termijn aanzienlijk korter willen zien, uiterlijk in 2019. De AFM heeft tot op heden nog niet op grond van de algemene zorgplicht uit de Wft gehandhaafd. Ook is er nog geen rechtspraak omtrent dit artikel ontwikkeld. De Minister van Financiën zegt daarom: “Hierdoor ontbreken (harde) empirische gegevens op grond waarvan vergaande conclusies kunnen worden getrokken over de doeltreffendheid en effecten van de algemene zorgplicht in de praktijk. In die zin kan een evaluatietermijn van drie jaar voor een open norm en vangnetbepaling als de algemene zorgplicht ook worden beschouwd als een vrij korte termijn.”

De Minister van Financiën laat de huidige evaluatietermijn dus in stand. Een verslag van de volgende evaluatie zal de Staten-Generaal uiterlijk 1 januari 2022 ontvangen.

Klik hier voor de brief van Minister Dijsselbloem aan de Eerste Kamer.

Zie ook vergelijkbare nieuwsberichten:

Jamiro van de Wiel

Wij staan voor u klaar

  • Tegen financiële dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant
Neem contact op

Wij helpen u graag

  • Tegen financiële dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant