Nieuws: Jaarverslag AFM gepubliceerd: toezichthouder treedt vaker op

Vandaag (13 april 2017) is het jaarverslag 2016 van de Autoriteit Financiële Markten (AFM) verschenen. Daaruit volgt dat de AFM in 2016 vaker is opgetreden tegen bedrijven en personen in de financiële sector. Onder meer in het voorkomen van toekomstige kredietproblemen voor consumenten heeft de AFM flinke voortgang geboekt, door actief op te treden tegen banken.

Toename boetes en dwangsommen

Ook het aantal boetes en dwangsommen dat de toezichthouder heeft opgelegd is flink toegenomen. Vorig jaar zijn er maar liefst honderd formele maatregelen genomen door de AFM, terwijl er dat over 2015 maar 52 waren. Dat is dus bijna een verdubbeling. In 15 zaken heeft de AFM de zwaarste maatregel, zijnde een boete, opgelegd. Dat gebeurde met name in de zwaardere, complexe en arbeidsintensieve zaken. Het totaalbedrag dat aan boetes is opgelegd bedroeg € 8,5 miljoen.

Voorts is het aantal opgelegde last onder dwangsommen is in 2016 ten opzichte van het jaar daarvoor verdubbeld. Deze maatregel werd vooral getroffen tegen aanbieders van consumentenkrediet.

Openbare waarschuwingen over boiler rooms en andere malafide producten

Ook zijn meer aanwijzingen en meer openbare waarschuwingen gegeven. De openbare waarschuwingen hadden vooral betrekking op boiler rooms en malafide aanbieders van financiële producten. Deze partijen werden door AFM in openbare waarschuwingen met naam en toenaam genoemd zodat voor de beleggers duidelijk werd dat ze daarmee niet in zee diende te gaan.

Klik hier voor het volledige jaarverslag 2016 van de AFM.

Financieel Recht Advocaten

Bent u consument of ondernemer en heeft u een geschil met uw financieel dienstverlener? Heeft u schade geleden als gevolg van het feit dat uw bank, verzekeraar of beleggingsadviseur haar zorgplicht heeft geschonden? Neem dan hier contact op met een van de gespecialiseerde advocaten van Financieel Recht Advocaten. Financieel Recht Advocaten staat al meer dan tien jaar particulieren en ondernemers bij die een geschil hebben met een aanbieder van financiële producten en diensten.

Zie ook vergelijkbare nieuwsberichten

Rob Silvertand

Wij staan voor u klaar

  • Tegen financiële dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant
Neem contact op

Wij helpen u graag

  • Tegen financiële dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant