Nieuws: Gerechtshof verklaart Fortis schikking van € 1,3 miljoen algemeen verbindend voor aandeelhouders

Op 13 juli 2018 heeft het hof Amsterdam de ‘Fortisschikking’ verbindend verklaard. De Fortisschikking is bedoeld voor de aandeelhouders die van 28 februari 2007 tot en met 14 oktober 2008 aandeelhouder waren van Fortis. De schikking is gesloten in verband met gebeurtenissen in 2007 en 2008 bij Fortis die mogelijk van invloed kunnen zijn geweest op de koers van de aandelen. Hierbij gaat het met name om de communicatie en het beleid van Fortis wat betreft haar financiële positie, de overname van ABN AMRO en de aanloop naar de splitsing van Fortis.

Schikking kon in juni 2017 niet verbindend verklaard worden wegens onderscheid tussen actieve en niet-actieve aandeelhouders

In juni 2017 oordeelde het gerechtshof dat de schikking in zijn huidige vorm niet verbindend verklaard kon worden omdat de compensatieregeling op verschillende onderdelen tekort schoot. Er werd onder andere onderscheid gemaakt tussen actieve en niet-actieve aandeelhouders. De schikking is uiteindelijk aangepast nadat de claimorganisaties inzage hebben gegeven in hun kosten en vergoedingen. Deze aangepaste schikking is nu door het hof verbindend verklaard overeenkomstig artikel 7:907 van het Burgerlijk Wetboek. Zowel actieve als niet-actieve aandeelhouders krijgen nu evenveel per aandeel. De bedragen die de belangenorganisaties krijgen zijn niet veranderd.

De actieve aandeelhouders zijn de aandeelhouders die hebben geprocedeerd tegen Fortis of zich hebben aangesloten bij ene belangenorganisatie. De actieve aandeelhouders krijgen een extra vergoeding van 25% naast de gewone vergoeding omdat deze aandeelhouders extra kosten hebben gemaakt die gecompenseerd dienen te worden. Het hof vindt deze extra vergoeding ook redelijk, behalve voor leden van de Vereniging van Effectenbezitters omdat er voor deze leden geen nadeel is dat gecompenseerd dient te worden. De Vereniging van Effectenbezitters verlangt namelijk geen financiële bijdrage van haar leden.

Hof is enkel bevoegd de schikkingsovereenkomst geheel verbindend te verklaren of het gehele verzoek af te wijzen

De Vereniging van Effectenbezitters wil echter een hogere vergoeding krijgen voor haar leden dan gerechtvaardigd is. Het hof oordeelt daarom dat de Vereniging van Effectenbezitters niet mee kan doen met de schikking. Het hof mag de schikkingsovereenkomst echter niet wijzigen. Zij is enkel bevoegd de schikkingsovereenkomst geheel verbindend te verklaren of het verzoek geheel af te wijzen. Het hof diende daarom te beoordelen of de extra vergoeding voor de achterban van de Vereniging van Effectenbezitters een reden is om de gehele verbindendverklaring af te wijzen. Dit vind het hof, gelet op alle overige omstandigheden, niet verantwoord. Het hof heeft daarom de gehele overeenkomst verbindend verklaard, inclusief de vergoeding voor de leden van de Vereniging van Effectenbezitters. Ondanks het feit dat het hof het verzoek van de Vereniging van Effectenbezitters heeft afgewezen hebben haar leden formeel wel recht op een extra vergoeding van 25%.

Nadat de schikking verbindend is verklaard is deze overeenkomst geldig voor alle voormalige aandeelhouders van Fortis. Dat betekent dat ook de aandeelhouders die niet waren betrokken bij de onderhandelingen gebruik kunnen maken van de schikking. Een aandeelhouder kan echter ook binnen 5 maanden nadat er mededeling is gedaan van de verbindendverklaring een verklaring indienen dat hij niet gebonden wil zijn aan de schikking. De schikking zal dan niet op de desbetreffende aandeelhouder van toepassing zijn.

Klik hier voor de volledige uitspraak van het gerechtshof.

Financieel Recht Advocaten

Neem vrijblijvend contact op met een van onze gespecialiseerde advocaten. De advocaten van Financieel Recht Advocaten hebben ruime ervaring met het procederen tegen banken, vermogensbeheerders, beleggingsadviseurs en andere financiële dienstverleners. Klik hier voor een vrijblijvend eerste contact.

Zie vergelijkbare nieuwsberichten:

Neslihan Karacaoglan

Wij staan voor u klaar

  • Tegen financiële dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant
Neem contact op

Wij helpen u graag

  • Tegen financiële dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant