Nieuws: Lakse verzekeraar riskeert boete bij aanpak woekerpolis


Minister Dijsselbloem stelt dat vorig jaar is gebleken dat verzekeraars te weinig doen voor klanten met een beleggingsverzekering c.q. woekerpolis. De minister geeft daarom de AFM per 1 juli 2015 de bevoegdheid om een verzekeraar die te weinig voor een klant met een woekerpolis doet te beboeten. Dit als stok achter de deur om verzekeraars te dwingen om actie richting gedupeerden van beleggingsverzekeringen dan wel woekerpolissen te ondernemen.

Verzekeraars moeten de zwaarst getroffen groep van ca. 250.000 polissen met een zogenaamde niet-opbouwende polis als eerste helpen. Het gaat hier om polissen die meer geld kosten dan ze opleveren. Daarna volgt de rest van de 2,5 miljoen nog lopende woekerpolissen. De komende tijd worden klanten benaderd met woekerpolissen waaraan een hypotheek (beleggingshypotheek) of pensioen gekoppeld is.

Bij een beleggingshypotheek speelt het bijzondere risico dat een hypotheek niet afgelost zal gaan worden met de opbrengst van een beleggingspolis dan wel beleggingsverzekering. Mede door de hoge kosten die verzekeraars in rekening brachten en brengen ontstaat er in veel gevallen een restschuld. De hypotheek kan niet met de opbrengst van de aan de hypothecaire lening gekoppelde woekerpolis worden afgelost. In veel gevallen zal er daarom dus een restschuld ontstaan. Uit de rechtspraak volgt dat verzekeraars hun cliënten dan wel verzekerden voor dit specifieke risico – het restschuldrisico – dienden te waarschuwen. In het geval dat komt vast te staan dat de verzekeraar niet heeft gewaarschuwd voor die bijzondere risico van een restschuld, kan dat leiden tot de conclusie dat de verzekeraar haar zorgplicht heeft geschonden en aansprakelijk is om schadevergoeding aan de verzekerde te betalen.

Ook in het geval van een pensioendoelstelling lag (en ligt) het op de weg van een verzekeraar om te waarschuweng voor een tekort in de pensioenvoorziening. Ook nu omdat de kosten van een beleggingsverzekering zo een grote invloed hadden en hebben op het uiteindelijke rendement van de woekerpolis. Veel polissen kampen met een negatief of tegenvallend rendement en zullen in veel gevallen ook niet uitkeren hetgeen destijds voorgespiegeld is.

Dreigt u met uw beleggingshypotheek met een restschuld te komen zitten of dreigt een pensioentekort? Neem dan vrijblijvend contact op het de advocaten van Financieel Recht Advocaten. Wij zijn ervaren in het procederen tegen banken en verzekeraars, ook op het gebied van beleggingsverzekeringen c.q. woekerpolissen. Daarbij komt het niet altijd aan op procederen. Veel geschillen worden ook buiten de rechter om opgelost.

Klik hier om vrijblijvend in contact te komen met een van onze advocaten.

Rob Silvertand

Wij staan voor u klaar

  • Tegen financiële dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant
Neem contact op

Wij helpen u graag

  • Tegen financiële dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant