Nieuws: Opnieuw vertraging bij de herbeoordeling van rentederivaten

In mei 2017 plaatsten wij een nieuwsartikel over de vertraging bij de herbeoordeling van rentederivaten (klik hier). Onafhankelijke deskundigen die door de Autoriteit Financiële Markt (hierna: “AFM”) zijn benoemd hebben een herstelkader opgesteld waaraan de dossiers getoetst konden worden. Aan de hand hiervan kon de compensatie van klanten naar verwachting in het derde kwartaal van 2017 gestart worden. Echter, uit de voortgangsrapportage van de AFM blijkt dat de uitvoering van het herstelkader opnieuw vertraging oploopt.

Bij het herstelkader rentederivaten zijn 6 banken aangesloten, te weten ABN AMRO, Deutsche Bank, ING, Rabobank, SNS (Volksbank) en Van Lanschot. De banken diende voor eind 2017 al hun klanten met derivaten een aanbod te doen voor schadeherstel. Slechts 2 van de 6 banken halen deze deadline. De overige 4 banken hebben aangegeven dat zij vertraagd zijn. Van de circa 19.000 mkb’ers hebben pas 390 mkb’ers een aanbod voor herstel ontvangen van hun bank.

Systemen van de banken zorgen voor vertraging

De banken hebben problemen met de gegevens die nodig zijn voor de berekening van de compensatie. De systemen die door de banken worden gebruikt blijken de grootschalige historische reconstructies niet te kunnen maken. Daarnaast worden de herbeoordeling geautomatiseerd verwerkt. Dit zorgt ook voor vertraging nu de systemen de verkochte derivaten vaak niet automatisch koppelt aan de betreffende leningen van de ondernemer. Volgens de AFM is het nog onzeker wanneer deze problemen zijn opgelost waardoor de planningen die door de banken zijn gegeven ook nog onzeker zijn.

Minister Hoekstra van Financiën heeft in zijn ‘kamerbrief bij de tweede voorgangsrapportage AFM inzake rentederivaten’ aangegeven dat hij niet tevreden is met de voortgang van de banken en zegt ook toe dat hij druk zou houden om dit traject zo snel als mogelijk af te ronden.

Banken dienen coulancevergoeding te betalen

De ondernemers die geen aanbod hebben gekregen voor het einde van dit jaar kunnen, na aandringen van de AFM, 100% van de ‘coulancevergoeding’ krijgen. Deze coulancevergoeding bestaat uit een percentage van de betaalde rentes. Deze is afhankelijk van de omvang van het derivaat. Voor de kwetsbare klanten biedt de bank nog een aanvullend voorschot op de compensatie aan. Op 1 bank na hebben de banken toegezegd voor het einde van 2017 dit aanvullend voorschot aan te bieden. Er is tot 31 oktober een totaalbedrag van circa € 400 miljoen aan voorschotten aangeboden.

De AFM heeft aangegeven dat banken hun klanten actief op de hoogte moeten houden over de uitvoering van het herstelkader. De actuele stand moet dan ook op hun website bijgehouden worden. De AFM rapporteert medio 2018 opnieuw over de voortgang van de uitvoering van het herstelkader.

Klik hier voor het volledige nieuwsbericht in het Financieel Dagblad.

Financieel Recht Advocaten

Neem hier contact op met een van onze gespecialiseerde advocaten van Financieel Recht Advocaten als u advies wilt over uw rentederivaat of een second opinion. Onze advocaten hebben ruime ervaring met het procederen tegen banken, verzekeraars en vermogensbeheerders.

Zie ook vergelijkbare artikelen:

Neslihan Karacaoglan

Wij staan voor u klaar

  • Tegen financiële dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant
Neem contact op

Wij helpen u graag

  • Tegen financiële dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant