Nieuws: PIFI zorgt voor delen persoonsgegevens

De Autoriteit Persoonsgegevens heeft een nieuwe vergunning verleent aan banken en financiële instellingen. Deze vergunning geeft deze instellingen het recht om gegevens van personen die een bedreiging vormen voor het financiële stelsel onder voorwaarden te delen.

PIFI

De voorwaarde voor deze vergunning staan in het vernieuwde Protocol Incidentenwaarschuwingssysteem Financiële Instellingen (PIFI). Door dit protocol is het makkelijker voor banken en financiële instellingen om elkaar te waarschuwen voor criminaliteit in de financiële sector. Het waarschuwen kan worden gedaan via het Incidentenwaarschuwingssysteem Financiële Instellingen.

Het waarschuwingssysteem zorgt ervoor dat banken kunnen nagaan of (toekomstige) klanten of werknemers een dreiging vormen voor het systeem. Bijvoorbeeld bij een klant die al eerder bij de bank heeft gefraudeerd, dan zal daar een melding van gemaakt worden. Zo kan een persoon die bij een bank eruit is gezet wegens wangedrag niet zomaar bij een andere bank weer een rekening openen.

Het systeem is hierdoor een belangrijk instrument voor banken om hun maatschappelijke rol in het bestrijden van fraude en criminaliteit uit te voeren.

Proportionaliteit

De vraag is natuurlijk of deze ingreep niet te ver gaat. Banken begrijpen dat de opname in het waarschuwingsregister ingrijpend is. Er is daarom een zorgvuldige afweging gemaakt en toetsen zij de proportionaliteit op basis van strenge regels.

Het PIFI biedt ook waarborgen voor de betrokkenen. De belangrijkste wijziging ten opzichte van eerdere protocollen is dat de teksten van dit nieuwe Protocol in lijn zijn gebracht met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Onder het nieuwe Protocol kunnen ook banken en verzekeraars die geen lid zijn van een brancheorganisatie aansluiten.

Essentieel

Banken zijn continu bezig fraude te voorkomen en misbruik van het financiële stelsel tegen te gaan. Een waarschuwingssysteem is daarbij essentieel om te zorgen dat misbruik pogingen worden onderkend en niet leiden tot verdere schade bij andere banken. Het is ook van maatschappelijk belang om ertegen te strijden. Fraude en misbruik kunnen leiden tot benadeling van klanten en ten koste gaan van het vertrouwen in het financiële stelsel.

Lees hier het volledige Protocol Incidentenwaarschuwingssysteem Financiële Instellingen (PIFI).

Financieel Recht Advocaten

Wilt u advies over of begeleiding bij conflicten over het cliëntenonderzoek van banken en de registratie van persoonsgegevens in de Gebeurtenissenadministratie, het IVR, het Incidentenregister en het EVR? Neem dan vrijblijvend contact met ons op.

Neslihan Karacaoglan

Wij staan voor u klaar

  • Tegen financiële dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant
Neem contact op

Wij helpen u graag

  • Tegen financiële dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant