Uitspraak: IVR registratie na autoschade

De consument zou schade aan zijn auto hebben gehad. Deze schade wil hij laten vergoeden door de verzekering. De verzekering weigert deze schade te betalen omdat de consument verschillend heeft verklaard over de oorzaak van de schade. De verzekeraar heeft tussentijds de verzekering beëindigd en heeft de persoonsgegevens van de consument geregistreerd in de verwijzingsregisters en daaraan gekoppelde Gebeurtenissenadminstratie. De consument heeft hierdoor een klacht ingediend bij het Financiële Klachteninstituut Kifid.

Aanleiding

De consument heeft een auto met een allrisk verzekering bij Achmea Schadeverzekeringen N.V. Tijdens de looptijd van de verzekering is er een schade ontstaan aan zijn auto. Consument heeft wisselend verklaard over de mogelijke oorzaak van de schade.

Als gevolg hiervan heeft de verzekeraar geweigerd de schade te vergoeden, de verzekering tussen beiden opgezegd en de persoonsgegevens van Consument geregistreerd in het Interne Verwijzingsregister (IVR) en de daaraan gekoppelde Gebeurtenissenadministratie voor de duur van 8 jaar.

De Klacht

Consument vordert de schadevergoeding van € 3.176,60, het herstel van de grondslag van de tussentijdse beëindiging en de verwijdering van zijn persoonsgegevens uit het Interne Verwijzingsregister van 8 jaar.

Beoordeling

Er is sprake van een allrisk verzekering. Consument heeft gesteld en bewezen dat hij schade heeft aan zijn auto dat is ontstaan binnen de looptijd van de verzekering. Bij een allrisk zijn in beginsel alle schade gedekt, behalve de uitzonderingen. Verzekeraar heeft geen deugdelijke argumenten aangedragen waarom er geen sprake is van een gedekte gebeurtenis, dan wel een gegrond beroep gedaan op een uitsluiting.

De Commissie stelt, aan de hand van hetgeen door partijen is aangedragen, ter zitting vast dat de tussentijdse beëindiging een beëindiging is met wederzijds goedvinden. De registraties van de persoonsgegevens van consument in het Interne Verwijzingsregister en de daaraan gekoppelde gebeurtenissenregistratie van 8 jaar blijven staan, omdat het onderhavige schadedossier een dossier betreft dat speciale aandacht behoeft. Dit vanwege de verschillende opgegeven verklaringen over de oorzaak door consument.

Beslissing

De Commissie oordeelt dat de verzekeraar binnen vier weken na de hoorzitting een bedrag van € 3.176,60 vergoedt aan de consument. Ook mag volgens de Commissie de beëindiging van de verzekering alleen plaatsvinden bij wederzijds goedvinden.

Tot slot oordeelt de Commissie dat de registratie in de verwijzingsregisters en daaraan gekoppelde gebeurtenissenregistratie mag blijven staan.

Lees hier de volledige uitspraak.

Financieel Recht Advocaten

Wilt u advies over of begeleiding bij conflicten over het cliëntenonderzoek van banken en de registratie van persoonsgegevens in de Gebeurtenissenadministratie, het IVR, het Incidentenregister en het EVR? Neem dan vrijblijvend contact met ons op.

Lenie Spoor

Wij staan voor u klaar

  • Tegen financiële dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant
Neem contact op

Wij helpen u graag

  • Tegen financiële dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant