Uitspraak: Echtgenote borg moet toestemming geven voor aanmerkelijke verzwaring borgtocht

Op 1 februari 2012 tekent A BV een overeenkomst van geldlening. De lening van €1,5 miljoen wordt verstrekt door bedrijf X. Ruim een jaar later wordt meneer D mede-aandeelhouder van A BV. Bij zijn toetreden stelt D zich borg tegenover bedrijf X voor de lening van A BV. Met ondertekening van de borgtocht staat hij garant voor een bedrag van €250.000. De echtgenote van meneer D ondertekent de borgovereenkomst ook. In januari 2015 wordt de overeenkomst van geldlening gewijzigd. Met de wijziging wordt de datum waarop de lening volledig moet worden afgelost verlengd met één jaar tot 31 december 2016. Tussen bedrijf X en A BV wordt overeengekomen dat de borgtocht in stand blijft. Deze aanvullende overeenkomst wordt niet door meneer D of zijn echtgenote ondertekent. Wanneer A BV failliet wordt verklaard spreekt bedrijf X meneer D aan voor €250.000 uit hoofde van de door hem ondertekende borgtocht. De echtgenote van meneer D is het daar niet mee eens en vernietigd de borgtocht.

Vordering bedrijf X wordt door rechter afgewezen

Bedrijf X stapt naar de rechter en eist nakoming van de borgtocht. De rechter wijst de vordering van het bedrijf af. De rechter overweegt daarbij dat het risico van meneer D is toegenomen door de wijziging. Het toegenomen risico is een verzwaring van de borgtocht. Voor die verzwaring is ook de toestemming van de echtgenote van meneer D vereist. Nu die toestemming ontbreekt kan de echtgenote van D de overeenkomst met succes vernietigen.

Is er sprake van een verzwaring van de borgtocht?

Bedrijf X is het niet eens met het standpunt van de rechtbank en gaat in hoger beroep. In hoger beroep doet zij een poging alsnog haar vordering toegewezen te krijgen. Bedrijf X stelt zich op het standpunt dat de wijziging niet kan worden aangemerkt als een verzwaring van de borgtocht.

Uitstellen aflossing en rentebetalingen is een verzwaring van de borgtocht

Het hof is net als de rechtbank van oordeel dat de wijziging van de overeenkomst een verzwaring van de borgtocht is. Het hof overweegt dat in de initiële overeenkomst de lening op 1 januari 2016 volledig afgelost zou zijn. Dit betekend dat meneer D tot en met 1 januari 2016 het risico liep om uit hoofde van de borg te worden aangesproken voor een bedrag van €250.000. Met de wijziging in januari 2015 werden de rente en aflossingen voor een periode van één jaar opgeschort. De lening zou in dat geval pas op 1 januari 2017 volledig zijn afgelost. Door deze wijziging liep meneer D een jaar langer het risico om te worden aangesproken uit hoofde van de door hem ondertekende borgtocht. Het hof is van oordeel dat met het uitstellen van de aflossingsverplichting en rentebetalingen sprake is van een verzwaring van de borgstelling. Bedrijf X stelt dat A BV in januari 2015 in financieel zwaar weer verkeerde en dat met de wijziging het risico voor meneer D afnam. A BV had een jaar tijd om financieel de zaken op orde te krijgen. Het hof gaat niet mee in deze stelling.

Toestemming echtgenote nodig voor verzwaring van de borgtocht

Nu het hof tot de conclusie komt dat de wijziging van de overeenkomst een verzwaring van de borgtocht oplevert, staat vast dat de toestemming van de echtgenote van meneer D vereist was. Naar het oordeel van het hof is deze toestemming niet verleent. Bedrijf X stelt dat de echtgenote van D de offerte voor een andere lening bij ING heeft ondertekent en zich daarmee akkoord is gegaan met een borgstelling voor €500.000. Het hof gaat aan dit verweer voorbij. In de offerte van ING staat niets vermeld over de verhoudingen tussen bedrijf X en A BV. De relevantie van de offerte ontbreekt dan ook.

Hof laat uitspraak rechtbank in stand

De in hoger beroep door bedrijf X aangevoerde verweren slagen niet. Het hof komt net als de rechtbank tot de conclusie dat de wijziging van de overeenkomst van geldlening een verzwaring van de borgtocht oplevert. Het hof bekrachtigt het vonnis van de rechtbank. De vordering van bedrijf X wordt daarmee afgewezen.

Klik hier voor de volledige uitspraak van het Gerechtshof ’s-Hertogenbosch.

Rob Silvertand

Wij staan voor u klaar

  • Tegen financiële dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant
Neem contact op
Fabienne de Jong

Wij helpen u graag

  • Tegen financiële dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant