Uitspraak: ABN AMRO raakt kluisje kwijt en is aansprakelijk voor de schade van de zoekgeraakte inhoud

Meneer E heeft eind maart 2000 een kluisje bij ABN AMRO gehuurd voor f 100,- per jaar. Bovenop deze huurprijs diende meneer E f 17,50 btw per jaar te betalen voor de huur. ABN AMRO en meneer E sloten een 'Safeloket-huurcontract' (hierna: “huurcontract”) af voor de huur van het kluisje. In de Voorwaarden Safeloket die bij het huurcontract hoorde was opgenomen dat ABN AMRO voor maximaal f 100.000 aansprakelijk was voor alle redelijkerwijs aangetoonde schade die meneer E zou lijden door verlies van of schade aan de inhoud van het kluisje. Er is daarnaast in de Voorwaarden Safeloket opgenomen dat meneer E het kluisje na afloop van het huurcontract direct moet ontruimen. Indien hij dit niet zou doen zou ABN Amro dit zelf doen in het bijzijn van een notaris.

Filiaal ABN AMRO sluit, kluisjes van consumenten worden opgeheven

In 2010 is het filiaal van ABN AMRO waar het kluisje van meneer E zich bevond opgeheven. Daarbij zijn ook de kluisjes opgeheven. De kluisjes die niet door de huurders zijn leeggehaald zijn op 16 juni 2010 door een notaris open geboord en ontruimd. Bijna 2 jaar later, op 29 maart 2012, heeft meneer E zich gemeld bij ABN AMRO om zijn kluisje te mogen openen. Toen werd duidelijk dat meneer E zijn kluisje in 2010 niet had leeggehaald en dat het onbekend was waar het kluisje van meneer E was opgeslagen. Het kluisje van meneer E is niet opgenomen in het proces-verbaal van de notaris. Ook is het kluisje van meneer E niet aangetroffen bij de ontruiming.

In december 2012 is het kluisje van meneer E gevonden. Op 8 maart 2013 is het kluisje geopend in het bijzijn van meneer E, een advocaat en twee medewerkers van ABN AMRO. Voordat het kluisje werd opengemaakt heeft meneer E verklaard dat in het kluisje 10 dukaten, een zakje sieraden met een waarde van ruim € 50.000,-, aandelen en schuldbekentenissen aanwezig moeten zijn. Na het openmaken van het kluisje blijken er echter maar 3 dukaten te zitten. Meneer E heeft op 26 maart 2013 een brief gestuurd aan ABN AMRO waarin hij heeft gespecificeerd welke goederen ontbraken in het kluisje. Het gaat daarbij onder andere om 7 dukaten, het zakje sieraden, de aandeelbewijzen en diverse schuldbekentenissen.

Consument vordert schadevergoeding van € 149.900 wegens zoekgeraakte inhoud kluisje

ABN AMRO heeft meneer E vervolgens gevraagd een specificatie te geven van de goederen die ontbraken in het kluisje. Meneer E heeft de schade op dat moment vastgesteld op een bedrag van € 64.385,-. De totale waarde van de sieraden heeft meneer E vastgesteld op € 54.160,-. In maart 2015 heeft meneer E echter de waarde van de sieraden vast laten stellen door een juwelier. Deze heeft de sieraden getaxeerd op een waarde van € 139.675,-. Meneer E start vervolgens een procedure bij de rechtbank Amsterdam. Hij vordert daar een schadevergoeding van € 149.900,-. ABN AMRO is volgens meneer E toerekenbaar tekortgeschoten in de nakoming van de overeenkomst. Doordat ABN AMRO het kluisje is kwijtgeraakt heeft zij de goederen van meneer E niet beveiligd onder haar gehouden. Daarnaast heeft ABN AMRO bij de opening van het kluisje niet voldaan aan haar eigen voorwaarden. Er was geen notaris aanwezig terwijl dit volgens haar voorwaarden wel vereist is.

ABN AMRO verweert zich tegen de stellingen van meneer E. Zij stelt dat de vordering moet worden afgewezen op grond van artikel 1 van de Voorwaarden Safeloket. Dit artikel bevat een beperking van de aansprakelijkheid van ABN AMRO tot maximaal f 100.000,-. ABN AMRO verweert zich niet tegen de stelling van meneer E dat het kluisje enige tijd kwijt is geweest. Volgens de rechtbank staat het vast dat er een aansprakelijkheidsbeperking is overeengekomen in artikel 1 van de Voorwaarden Safeloket.

ABN AMRO is tekortgeschoten in de nakoming en dient de schade van de consument te vergoeden

ABN AMRO is volgens de rechtbank tekortgeschoten in de nakoming van haar verplichtingen tegenover meneer E door het kluisje kwijt te raken en open te boren zonder dat een notaris aanwezig is. De rechtbank stelt dat ABN AMRO bewijs dient te verschaffen ter ondersteuning van haar stelling dat het kluisje de inhoud bevatte die ABN AMRO stelt. ABN AMRO heeft ter zitting aangegeven dat dit voor haar niet mogelijk is. De rechtbank stelt hieruit vast dat bij het open boren van het kluisje mogelijk meer goederen in het kluisje aanwezig waren dan dat aan meneer E zijn overgedragen. Omdat het kluisje onder de verantwoordelijkheid van ABN AMRO valt is ABN AMRO aansprakelijk voor de schade die meneer E heeft geleden. De hoofdregel in dit geval is dat meneer E dient aan te tonen wat er in zijn kluis lag, aldus de rechtbank. Er volgt echter uit artikel 1 van de Voorwaarden Safeloket dat meneer E zijn schade slechts redelijkerwijs hoeft aan te tonen nu ABN AMRO de schade en de complicaties aan het door meneer E te leveren bewijs heeft veroorzaakt. Er mogen daarom geen al te hoge eisen worden gesteld aan de bewijsvoering van meneer E.

Meneer E krijgt van de rechtbank de gelegenheid om bewijs te leveren van zijn stelling dat er sieraden en andere goederen ter waarde van € 149.900,- waren opgeslagen in het kluisje tijdens het open boren.

Klik hier voor de volledige uitspraak van de rechtbank Amsterdam.

Financieel recht advocaten

Heeft u ook een geschil met uw bank? Neem dan hier vrijblijvend contact met ons op. De advocaten van Financieel Recht Advocaten hebben ruime ervaring met het procederen tegen banken, verzekeraars en vermogensbeheerders alsmede tussenpersonen en/of overige dienstverleners.

Zie ook vergelijkbare uitspraken:

Wesley van Elven

Wij staan voor u klaar

  • Tegen financiële dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant
Neem contact op

Wij helpen u graag

  • Tegen financiële dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant