Uitspraak: Rabobank aansprakelijk als assurantietussenpersoon

Als een elektricien op 14 januari 2014 werkzaamheden verricht in een timmerbedrijf, gaat het ernstig mis. Om elektriciteit aan te kunnen leggen aan een hoge balk, heeft een werknemer van het timmerbedrijf (in opdracht van zijn leidinggevende) de elektricien in een bak met de heftruck omhoog gehesen. Op het moment dat de elektricien op de juiste hoogte was gebracht begon de bak waarin hij stond te glijden en viel de elektricien uit de bak op de grond. Tijdens de val raakte de elektricien nog een bok waar hout op lag gestapeld. Het gevolg was dat de elektricien enkele maanden in het ziekenhuis heeft gelegen en daarna nog moest revalideren. Logischerwijs met alle letsel- en vermogensschade van dien.

Op 10 september 2014 stelt de elektricien het timmerbedrijf aansprakelijk voor de door hem geleden schade en nog te lijden schade. Het timmerbedrijf heeft de schade gemeld bij haar verzekeraar, zijnde Interpolis. Op 1 oktober 2014 meldde Interpolis aan het timmerbedrijf dat zij de schade niet zou dekken, aangezien schade veroorzaakt met of door een motorrijtuig niet verzekerd was. Het timmerbedrijf heeft daarop een advocaat ingeschakeld. Desbetreffende advocaat heeft zowel Interpolis als de Coöperatieve Rabobank U.A. (hierna: “Rabobank”) aansprakelijk gesteld voor de verschenen en nog te verschijnen schade. De Rabobank acteerde in deze zaak immers als assurantietussenpersoon. Volgens het timmerbedrijf had de Rabobank moeten waarschuwen voor het feit dat zij geen werkmaterieelverzekering had, Rabobank had moeten adviseren een dergelijke verzekering af te sluiten.

Interpolis gaat vrijuit via beroep op uitsluitingsgrond

De zaak komt voor de rechtbank Gelderland. De rechtbank overweegt ten opzichte van Interpolis dat zij op grond van de verzekeringspolis van de AVB-verzekering inderdaad niet gehouden was om dekking te verlenen bij ongevallen die waren ontstaan met of door een motorrijtuig. Interpolis heeft zich gerechtvaardigd kunnen beroepen op de uitsluitingsgrond.

Heeft Rabobank gehandeld als een redelijk handelend en bekwaam assurantietussenpersoon?

Doordat Interpolis niet gehouden is om dekking te verlenen, komt de vraag aan de orde of de Rabobank aansprakelijk is wegens onjuiste advisering ten aanzien van het (niet) afsluiten van een werkmaterieelverzekering. Daarbij stelt de rechtbank onder verwijzing naar een arrest van de Hoge Raad (HR 10 januari 2003 (ECLI:NL:HR:2003:AF0122)) voorop dat een assurantietussenpersoon de zorg dient te betrachten die van een redelijk bekwaam en redelijk handelend tussenpersoon mag worden verwacht.

De rechtbank overweegt dat het timmerbedrijf in ieder geval vanaf 2011 haar verzekeringsportefeuille liet beheren door Rabobank, alsmede deze door tussenkomst van Rabobank afsloot. Het timmerbedrijf was vanaf de start van haar onderneming in het bezit van een tweetal vorkheftrucks. De Rabobank stelt hiervan niet op de hoogte te zijn geweest en deze ook niet waargenomen te hebben bij een tweetal bedrijfsbezoeken. Volgens de rechtbank moeten de vorkheftrucks gezien de aard en omvang van het timmerbedrijf zichtbaar zijn geweest voor een redelijk handelend en bekwaam assurantietussenpersoon. Echter, het blijkt dat tijdens het laatste bedrijfsbezoek door de Rabobank aan het timmerbedrijf, slechts het kantoorpand is bezocht en niet de werkplaats. Dit is volgens de rechtbank een omstandigheid die voor rekening en risico van de Rabobank moet komen. De Rabobank had zich op de hoogte moeten stellen van het bedrijf. In het geval van een timmerbedrijf, behoort daartoe zeker de werkplaats, nu daar de kernactiviteiten plaatsvinden. Nergens blijkt ook uit dat de Rabobank specifiek aan het timmerbedrijf heeft gevraagd of zij werkmaterieel had. De slotsom van de rechtbank is dan ook dat de Rabobank tekort geschoten is in de nakoming van haar verplichtingen jegens het timmerbedrijf. Rabobank wordt als assurantietussenpersoon aansprakelijk gehouden voor de reeds verschenen en nog te verschijnen schade.

Financieel Recht Advocaten

Bent u ook ontevreden over het advies van uw assurantietussenpersoon, verzekeraar, vermogensbeheerder en/of bank omtrent het al dan niet afsluiten van een verzekering? Financieel Recht Advocaten procedeert al meer dan 10 jaar voor consumenten en ondernemers tegen verzekeraars, tussenpersonen en financiële instellingen. Neem hier vrijblijvend contact op met een van onze advocaten.

Klik hier voor de volledige uitspraak van de rechtbank Gelderland d.d. 20 april 2016.

Zie ook vergelijkbare uitspraken:

Rob Silvertand

Wij staan voor u klaar

  • Tegen financiële dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant
Neem contact op

Wij helpen u graag

  • Tegen financiële dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant